Stor lada, Långbron, Noret, Järna sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2021

Ladan byggd ca 1881, troligen på plats.
Den 14 oktober 2021 kom denna stora timmerlada, 60.56664, 14.40347, på tal i ett sammanhang. Jag åkte förbi och konstaterade att den var ganska sentida och i fint skick, men tog ändå fyra prov med tillväxtborr (5 mm) för att försöka en datering till det vidare samtalet. Proven togs i den högra mellanväggen, benämnd vägg F. Provet ur stock F5 är fällt vintern 1880/81, och i proven ur stockarna F6, F7 och F10 har lite vårved hunnit bildas 1881, och det timmret är alltså sommarfällt 1881. Ladan är antagligen timrad vid samma tid. Man har använt såg och spiralborr och ladan står på kluvna granitblock. Ladan består av tre rumm, åtskilja genom olika höga skiljeväggar. Den högra kammaren har en dörr på gaveln, och det mellersta en stor dubbelport åt ena hållet (A-väggen). Ladan är 6,0 meter bred och rummen 4,0, 3,3 och 3,3 meter. Korrelationsmönstret kan vara förenligt med en växtplats i närheten, d.v.s på Västerdalälvens sedimentområde.

Rask mor (och far?) avritade, vilka de nu kan ha varit?Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro (Nov 25 2020), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 4 checked members (=all members) of the collection 21AA.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40

        Member offset to ref---------------------------------------------------------------------------
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL 
Membe Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC 
21AA0  65   0  59  0,59  5,6  0,57  5,2  0,57  5,3  0,45  3,7  0,53  4,7  0,61  10,3  0,61 
21AA1  55   0  54  0,64  5,9  0,54  4,6  0,49  4,1  0,44  3,4  0,53  4,4  0,66  14,4  0,62 
21AA2  60   0  59  0,53  4,7  0,51  4,5  0,45  3,8  0,34  2,6  0,46  3,8  0,68  3,9  0,51 
21AA3  60   0  59  0,57  5,3  0,50  4,3  0,46  3,9  0,40  3,2  0,48  4,1  0,73  16,5  0,58 
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (4 samples): 0,58 Standard deviation interval 0,54 - 0,62
All member offsets are at points of best match!


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
21AA (mean of 4) dated to 1880 with corr >= 0,48 and with overlap >= 64 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,60  5,97  64  12  based on 8 members
norw013  0,57  5,42  64   9 Hurdal, Norge, 250 m, Briffa, PISY                  
FlodaSn0  0,52  4,74  64   7 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
SolorNor  0,51  4,62  64  11 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
BratPISY  0,50  4,56  64   8 Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY        
SodraDal  0,49  4,43  64  10 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed335  0,49  4,43  64   8 Grangarde, Dalarna, T Axelson
Petmyra  0,48  4,35  64  11 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna (Axelson, T), PISY          
swed305  0,48  4,32  64   9 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

21AA 1 Stor lada, Långbron, Noret, Järna sn W PISY 21AA 2 Sweden Pinus sylvestris 1816 1880 21AA 3 T.Axelson
———— 21AA0, 1816–1880, F5 (Se bild 3 MB)
———— 21AA3, 1821–1880, F10, +vv (Se bild 3 MB)
———— 21AA2, 1821–1880, F7, +vv (Se bild 3 MB)
———— 21AA1, 1826–1880, F6, +vv (Se bild 3 MB)