Torrtall vid Gysstjärn, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2021

Torrtallen i oktober 2021

Den 20 oktober 2021 cyckelgick jag en runda, och i närheten av av Gysstjärn, 60.5142, 14.6512, strax innan där stigen går ut på skogsbilvägen, står en torrtall. Barken har fallit, men splintveden är ännu intakt, utom vid basen. Ett par övervallade ljud finns på stammen (avverkningsskador?). Ett borrprov togs (40 cm), som nästan nådde igenom båda radierna. Ringar för 1772-1975 kunde mätas, med ytterligare uppskattningsvis 5-10 ringar till den missade märgen.Trädet dör alltså efter växtsäsongen 1975. En kraftig tillväxtökning sker efter ca 1962. På Lantmäteriets ortofoto ca 1960 ser skogsbilvägen nyanlagd ut. Mellan detta ortofoto och det från ca 1975 har trädet hamnat nära södra gränsen för en kalavverkning. Möjligen är tillväxtökningen ett resultat av någondera åtgärden.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
21AB0 (mean of 2 radii) dated to 1975 with corr >= 0,53 and with overlap >= 162 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,67 12,72  203  48  based on 8 members
SodraDal  0,59 10,41  203  48 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
Petmyra  0,59 10,25  203  28 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna (Axelson, T), PISY          
swed335  0,56  9,61  203  47 Grangarde, Dalarna, T Axelson
swed305  0,55  9,42  203  52 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
FlodaSn0  0,55  9,39  203  35 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
swed307  0,55  8,35  162  26 Lerbäck, Askersund, T. Axelson, PISY
norw013  0,53  8,63  194  29 Hurdal, Norge, 250 m, Briffa, PISY                  
Grangard  0,53  8,80  203  26 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

21AB 1 Torrtall vid Gysstjärn, Floda sn, W PISY 21AB 2 Sweden Pinus sylvestris 230m 1772 1975 21AB 3 T. Axelson
———— 21AB0b, 1772–1962, ej vk, 5-10 till märg (Se bild 8.2 MB)
———— 21AB0a, 1780–1975, (Se bild 8.2 MB)