Skogsparti vid Dammsjön, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2021

Stigen genom området med kulturmiljöhänsynsband.
Lite suddig bild med Dammsjön skymtande i bakgrunden.

Den 20 oktober 2021 cyckelgick jag en runda, och i närheten av av Dammsjön, 60.5117, 14.6443, där stigen gick igenom ett gammalt tallbestånd, uppskattningsvis 0,5-1 ha, som jag tror borde vara nyckelbiotop, såg jag ett band med "kulturhänsyn" för stigen, och ville göra en ytlig dokumentation av skogen, ifall den är på väg att försvinna. Tog tre borrkärnor i tre tallar som stod med några meters mellanrum, där barken visade "mognad" alltså ganska svag tilväxt på alla träden. Den första visade sig vara ihålig 45 mm in. Den återstående ytveden innehöll 99 årsringar (1922-2021). Nästa träd hade radien ca 20 cm med 186 ringar (1835-2021), men p.g.a missad märg, kan antalet ytterligare ringar till denna beräknas till ca 8-16 (3 cm) och trädet bör således ha nått brösthöjd i förra delen av 1820-talet. Det tredje trädet med en radie på ca 19 cm hade 212 ringar för åren 1810-2021, med uppskattningsvis 3-8 missade ringar till märg, och trädet bör ha nått brösthöjd i mitten av 1800-talets första decennium. Påbörjad röta kan konstateras i ringarna 1868-1889. De unga trädens relativt långsamma tillväxt tyder på att de varit plantor under andra träd, och det bör alltså vara fråga om en mager och gles kontinuitetsskog. MArkvegetationen består till stor del av renlav och terrängen är blockig.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata

Både inbördes korrelationsvärdena och de emot många lokala och regionala referenskurvor är utmärkta (corr upp till 0.60 och ttest > 10).
Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

21AB 1 Vid Damsjön, Floda sn, W PISY 21AB 2 Sweden Pinus sylvestris 230m 1810 2021 21AB 3 T. Axelson
———— 21AB3a, 1810–2021, +3-8 innersta. något röta ring 132-152 (Se bild 8.2 MB)
———— 21AB2a, 1836–2021, 8-16 innersta ringar missade (Se bild 8.2 MB)
———— 21AB1, 1923–2021, levande tall, ihålig (Se bild 8.2 MB)