Bod med två dörrar, Utsälje, Järna sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2021

Boden i oktober 2021.
Den 26 oktober tittade jag på en återuppbyggd bod med två dörrar på långsidan, i Utsälje, 60.53053, 14.36456. Prov.Bygganden är illa medfaren, och togs till vara och sattes upp för att bevara lite gammalt. Den gamla platsen är strax intill, 60.53108, 14.36612. Prov togs ur sammanlagt 12 stockar. Av dessa kunde 11 dateras, varav 9 kan antas vara ursprungliga. Dessa är av ganska frodvuxet virke och fällda vinterhalvåret 1719/20. Boden bör alltså ursprungligen vara timrad ca 1720. De mycket goda korrelationsvärdena både inbördes och mot många lokala kurvor gör dateringen säker trots få ringar. En senare stock, D5 (rundtimer, möjligen savbarkad) har yttersta ring 1827, stocken under, D4, har ett snarlikt utseende men kunde inte dateras. Den daterade stocken har ett avvikande korrelationsmönster och passar bäst mot mer höglänta referenser, och inte alls mot låglänta/sydöstliga. De två översta stockarna i A-väggen är också runda, men visade sig tyvärr rötskadade och därför inte möjliga att borra, så om dessa är samtida med D5 eller inte, kunde inte undersökas. En av de bilade, och uppenbarligen återanvända stockarna i C-väggen, C4 mot B-väggen, har yttersta årsring från 1838, men det årtalet säger inget om denna byggnad, eftersom den ursprungligen hörde till någon helt annan. Innan boden flyttades ska den ha använts som snickarbod, men enligt ägaren dessförinnan nog som stall, vilket skulle förklara att den vänstra dörren höjts. Inga tydliga spår efter mellanvägg eller avbalkning går att se. Den vänstra delen var bilad, medan stockarna längst till höger är lämnade runda. Ingen klining eller annat som tyder på att det använts som bostad finns. Boden mäter 4,65 × 3,12 meter (inre mått).


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
21AC (mean of samples from 9 original logs) dated to 1719 with corr >= 0,50 and with overlap >= 69 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,65  7,02  69  20  based on 9 members
swed305  0,66  7,10  69  20 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
SodraDal  0,62  6,44  69  20 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
se007   0,61  6,35  69  26 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
swed336  0,61  6,31  69  11 Safsnas, Dalarna
Grangard  0,60  6,19  69  10 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
Bingsjo  0,57  5,68  69  16 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga mm (B. Israels, T Axelson) P
SolorNor  0,57  5,63  69  15 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
swed335  0,56  5,60  69  12 Grangarde, Dalarna, T Axelson
GagnefSo  0,50  4,78  69  21 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
21AC02.pos (D5) dated to 1827 with corr >= 0,49 and with overlap >= 90 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,62  7,36  90  13  based on 7 members
norw018  0,55  6,23  90   8  1913 Southern Trysil, 500m PISY
swFinZ   0,54  5,99  90   5  1984 SW Finland, Renko & Ikaalinen , Zetterberg, P
GagnefSo  0,54  5,94  90  14  1831 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
norw016  0,52  5,65  90   6  2004 Gutuli, 6200 01211, 800m, Gutiérrez, PISY               
swed336  0,50  5,42  90   5  2011 Safsnas, Dalarna
swed305  0,50  5,37  90  10  2002 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
SodraDal  0,49  5,29  90  15  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
21AC11.pos (Cb4)) dated to 1838 with corr >= 0,45 and with overlap >= 85 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,54  5,88  85   9  based on 7 members
se007   0,52  5,51  85   9 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
FlodaSn0  0,51  5,34  85   9 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
SodraDal  0,50  5,33  85  13 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed336  0,48  4,94  85   5 Safsnas, Dalarna
Slsfl_PI  0,47  4,79  85   3 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines, T. Axelson, PISY        
Kungsber  0,46  4,76  85   3 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
swed305  0,45  4,55  85  12 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Provet 21AC02 ur D5 (1737-1827) har en för området ovanligt utpräglad temperatursignal.
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Provet 21AC11 ur Cb4 (1753-1838) har ett relativt svagt, men förväntat korrelationsmönster.

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Medelkurvan av proven daterade 1719 (9 stockar) (1650-1819) har höga korrelationsvärden mot näraliggande referenser.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

21AC 1 Bod, SÅJ, Utsälje, Järna sn W PISY 21AC 2 Sweden Pinus sylvestris L 1650 1838 21AC 3 T. Axelson
———— 21AC08, 1677–1714, C8, bilad utom mot D, ej vk (dåligt prov) (Se bild 5.5 MB)
———— 21AC10, 1673–1718, Cd10 (avsågad för sekundärt fönster, rund i denna ände). ej vk dåligt prov. (Se bild 5.5 MB)
———— 21AC09, 1650–1719, C7, bilad utom mot D (Se bild 5.5 MB)
———— 21AC00, 1657–1719, D3, rund m urtag (Se bild 5.9 MB)
———— 21AC03, 1667–1719, D8, bilad väl bibehållen (Se bild 5.9 MB)
———— 21AC07, 1668–1719, A9 (första hela över dörrar (Se bild 5.5 MB)
———— 21AC05, 1673–1719, Am5, mellan dörrarna, bilad (Se bild 5.9 MB)
———— 21AC06, 1676–1719, Am6, mellan dörrarna, bilad (Se bild 5.5 MB)
———— 21AC04, 1683–1719, D7, bilad m många borrhål (åtm delvis spiral) (Se bild 5.9 MB)
———— 21AC02, 1737–1827, D5, rund savb (Se bild 5.9 MB)
———— 21AC11, 1753–1838, Cb4, bilat märkt '6' (återanvänd från annat) (Se bild 5.5 MB)