Lada i Hästa, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2021

Ladan i oktober 2021.
Den 28 oktober begav jag mig till fäboden Hästa, för att titta på en lada, jag blivit tipsad om, 60.43878, 14.41029. Ladan, med ett dass av brädor på baksidan, har dörren på gaveln mot D-väggen, i en 0.5 m djup frambyggnad. Knutarna är blockade dubbelhak. Stockarna är på utsidorna delvis bilade (D-väggen rundstockar även på utsidan), men med insidorna runda och väl barkade. Vissa men inte alla verkade savbarkade. Gåtspåret är V-format, och kompletteras med en rad sammanhållande klossar. Taket bärs upp av 5 åsar (ej undersökta), med pärt under tegeltaket, som tyvärr är mycket illa medfaret, så att vägg D nog redan är bortom räddning. Ladans inre mäter 4,12 m × 3,85 m och är alltså bredare än lång, frambyggnaden oräknad.

Prov togs i stockarna C6-C9, som visar sig vara fällda vid olika tidpunkter under åren 1775 och 1776 (ej kronologiskt ordnade). Virkessamlandet tycks alltså ha gjorts under minst två år, delvis under sommarsäsongen, och timrats tidigast hösten 1776. Samtliga undersökta stockar är av ca 60 – 110 år gamla tallar.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 21AD.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,62 and with overlap >= 56 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
    Corr  Test  lap Chi2
all... 0,79 12,86  104  37  based on 5 members
21AD4  0,75  8,27  56  16  1719-1775 C10, +något påbörjad vv
21AD2  0,70  9,81  104  32  1672-1776 C8
21AD3  0,62  7,11  81  15  1694-1775 C9
21AD0  0,62  6,62  71   4  1703-1774 C6, +full vv
21AD1  0,62  6,48  69  23  1706-1775 C7

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

21AD 1 Lada, Hästa, Nås sn PISY 21AD 2 Sweden Pinus sylvestris 260m 1672 1776 21AD 3 T.Axelson
———— 21AD0, 1703–1774, C6, +full vv (Se bild 4.4 MB)
———— 21AD3, 1694–1775, C9 (Se bild 4.4 MB)
———— 21AD1, 1706–1775, C7 (Se bild 4.4 MB)
———— 21AD4, 1719–1775, C10 , +något påbörjad vv (Se bild 4.4 MB)
———— 21AD2, 1672–1776, C8 (Se bild 4.4 MB)