Härbre i Garsås, Mora sn

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, november 2021

I november 2021 erhöll jag av Stefan Östberg borrprov (tillväxtborr 5 mm) ur tre stockar från ett härbre,1 60.92093, 14.82566, i Garsås, Mora sn. Två av proven verkar ha en ofullständig yttersta ring 1592, medan det tredje provet som eventuellt kan ha förlorat någon ring i hanteringen (fragmenterad yta) har yttersta bevarade ring från 1590. Matchningsvärden är övertygande. Jag tolkar det i första hand som att åtminstone C5 och C6 är sommarfällda 1592, men möjligheten att skavjärnet skurit i samma ring på båda proven kan kanske inte helt uteslutas, och i så fall torde timret ha fällts något eller några år senare. Sommaren 1592 är nog ändå det troligare.

Noter

1. Härbret enligt GoogleStreetView i augusti 2010
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between available references in C:\Users\taxel\Documents\DendroNya\StefanÖstberg\Mora-Älvdalen\21BAF.fil and
se007_of_C:\Users\taxel\Documents\DendroNya\Kronologier\PISY-Skandinavien210114.rwl
dated to 1888 with corr >= 0,46 and with overlap >= 92 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,59  8,19  127  37  based on 3 members
21BAF01  0,59  7,15  96  15  1496-1592 C5, yttersta möjl ofullst?
21BAF02  0,50  5,50  92   8  1499-1591 D5, +ofullst
21BAF03  0,46  5,69  125  10  1465-1590 C6, ytveden fragmenterad. förlorade ringar kan ej uteslutas

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590

21BAF 1 Härbre, Garsås, Mora PISY 21BAF 2 Sweden 1465 1592 21BAF 3 T.Axelson 21BAF #### samples from Stefan Östberg 2021-11
———— 21BAF03, 1465–1590, C6, ytveden fragmenterad. förlorade ringar kan ej uteslutas (Se bild 3.5 MB)
———— 21BAF02, 1499–1591, D5, +ofullst (Se bild 3.5 MB)
———— 21BAF01, 1496–1592, C5, yttersta möjl ofullst? (Se bild 3.5 MB)