Två trösklador i Brunnsberg, Älvdalens sn

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, november 2021

I november 2021 erhöll jag av Stefan Östberg borrprov (tillväxtborr 5 mm) ur två olika trösklogar i Brunnsberg, Älvdalens socken.

© foto: Stefan Östberg

Framsidan av den inbyggda 1400-talsladan 2021.

Trösklada

Tre prov ur en trösklada,1 61.28453, 13.91688, där ett kan dateras med yttersta ring vid vankant från 1479 (C8 21BALB1), Ett annat 1465 + minst 11 omätta yttersta till vankant, d.v.s efter 1476 (A9 21BALB2) och det tredje (A10 21BALB3) kan dateras efter 1474 då vankant troligen saknas (förlorat yttersta fragment?). Trösklogen torde alltså vara timrad ca 1480.

Trösklada 1600-tal

Ett prov ur en annan trösklada,2 61.28435, 13.91673, som bedömdes kunna vara från 1600-talet, kan dateras 1623+minst12 omätta, d.v.s tidigast 1635, men eventuellt upp till kanske 20 år senare, då ytveden är extremt tätväxt, och kanske t.o.m självdött (torrträd). Om stocken är representativ bör denna trösklada mest troligt vara timrad under mitten av 1600-talet, tidigast ca 1635 och kanske mest troligt före ca 1650. Med fler prov hade byggnadens ålder antagligen kunnat fastställas med bättre precision.

Noter

1. GoogleStreetView, juli 2018 1400-talsladan inbyggd.
2. GoogleStreetView, juli 2018 Baksidan av 1600-talströskladan. 1400-tals ladans baksida skymtar till vänster.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 21BALB.fil and
a mean of se007+Älvdalen+Dal1350
dated to 1888 with corr >= 0,48 and with overlap >= 121 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,64 11,34  187  39  based on 3 members
21BALB3  0,55  7,17  121   8  1351-1474 A10, ej vk?
21BALB1  0,49  7,62  186  40  1292-1479 C8, vk
21BALB2  0,48  7,01  170  14  1295-1465 A9, +>10 gröt vk


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
21BALC1.pos dated to 1623 with corr >= 0,31 and with overlap >= 161 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,41  7,20  251   7  based on 5 members
Älvdalen  0,39  6,57  241  14 Älvdalen, Dalarna, PISY (B. Israels, T. Axelson), 400 m, PISY     
se007   0,33  5,55  251   4 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
JAEMTUA_  0,31  5,18  251   9 JAEMTUA1 Jämtland, historisch (Schweingruber) PISY only/PISY/JAEMTUA2 
Grangard  0,31  4,90  225   2 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
Dal1350  0,31  4,05  161   4 Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470

21BALB 1 Härbre, Brunnsberg, Älvdalens sn PISY 21BALB 2 Sweden Pinus sylvestris 300m 1292 1479 21BALB 3 T.Axelson
———— 21BALB2, 1295–1465, A9, +>10 gröt vk (Se bild 7.6 MB)
———— 21BALB3, 1351–1474, A10, ej vk? (Se bild 7.6 MB)
———— 21BALB1, 1292–1479, C8, vk (Se bild 7.6 MB)

2 1 0.2 0.1 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620

21BALB 1 Trösklada, Brunnsberg, Älvdalens sn PISY 21BALB 2 Sweden Pinus sylvestris 300m 1372 1730 21BALB 3 T.Axelson
———— 21BALC1, 1372–1623, Tröskloge 1600t?, +>11, gröt (Se bild 7.6 MB)