Fiskarboden från Lövnäs, Älvdalens sn, nu på Rots skans

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, december 2021

© foto: Lars Jönses

Fiskarboden från Lövnäs timrades ca 1494 av 250-åriga furor.
I november 2021 erhöll jag av Stefan Östberg två borrprov (tillväxtborr 5 mm) ur fiskarboden från Lövnäs nu på Rots skans, 61.25403, 14.03247, Älvdalens socken. Båda proverna har bevarad bark, men några osäkra ringar i ytveden. Sannolikt är de fällda vintern 1493-94. P.g.a den täta ytveden kan man nog inte med säkerhet utesluta något år senare.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 21BANB.fil and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,41 and with overlap >= 208 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,52  9,72  251  19  based on 2 members
21BANB2  0,45  7,90  251  14  1493 D5, vk ytveden osäker
21BANB1  0,41  6,48  208   5  1493 A4, vk

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 2 1 0.2 0.1 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500

21BANB 1 Fiskarbod från Lövnäs, Rot skans, Älvdalens sn PISY 21BANB 2 Sweden Pinus sylvestris 450m 6121N1321E 1242 1493 21BANB 3 T.Axelson
———— 21BANB2, 1242–1493, D5, vk ytveden osäker (Se bild 4.2 MB)
———— 21BANB1, 1285–1493, A4, vk (Se bild 4.2 MB)