Mjölkbod, Gessibodarna, Älvdalens sn

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, december 2021

© foto: Stefan Östberg

Ingången till mjölkboden. 1708 står det ju faktiskt också på dörren!
I november 2021 erhöll jag av Stefan Östberg två borrprov (tillväxtborr 5 mm) ur en mjölkbod, 61.29339, 13.53389, i Gessibodarna, Älvdalens socken. Det ena provet (ur A6) går utmärkt att datera med yttersta ring 1707. Provet verkar dock skadat i ytan, och någon eller några ringar kan saknas. Det andra provet (ur A5) kan inte dateras självtändigt, men dess kurva följer det första provet mycket nära, och har sannolikt yttersta ring från 1706. Detta träd bör därför ha dött minst ett år före A6. Om detta beror på en tidsutdräkt i själva timrandet, eller om man använt en torrtall, kan inte avgöras på så prov. Boden kan ha timrats färdig tidigast ca 1708 eller något senare.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between available references in C:\Users\taxel\Documents\DendroNya\Kronologier\PISY-Skandinavien210114.rwl and
C:\Users\taxel\Documents\DendroNya\StefanÖstberg\Mora-Älvdalen\21BAOA1a.pos
dated to 1707 with corr >= 0,50 and with overlap >= 87 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,68  8,49  87  25  based on 8 members
norw016  0,59  6,80  87  19 Gutuli, 6200 01211, 800m, Gutiérrez, PISY               
norw018  0,58  6,60  87  17 Southern Trysil, 500m PISY
JAEMTUA_  0,58  6,54  87  26 JAEMTUA1 Jämtland, historisch (Schweingruber) PISY only/PISY/JAEMTUA2 
FlodaSn0  0,55  6,02  87   5 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
swed336  0,54  5,97  87  15 Safsnas, Dalarna
SodraDal  0,54  5,90  87   4 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed335  0,54  5,85  87  16 Grangarde, Dalarna, T Axelson
idre    0,50  5,35  87  19 Idre, Dalarna, (T. Axelson 2005), PISY/Idr  2 Sweden    Scotch Pi

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700

21BAOA 1 Mjölkbod, Gessibodarna, Älvdalens sn PISY 21BAOA 2 Sweden Pinus sylvestris 1617 1707 21BAOA 3 T.Axelson
———— 21BAOA2, 1617–1706, A5, vk? (Se bild 5.4 MB)
———— 21BAOA1a, 1620–1707, A6, ej vk, skadat prov (Se bild 5.4 MB)