Tröskloge, Göransbodarna, Älvdalens sn

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, december 2021

© foto: Stefan Östberg

Tröskladan från slutet av 1400-talet.
I november 2021 erhöll jag av Stefan Östberg två borrprov (tillväxtborr 5 mm) ur en tröskloge, 61.33058, 14.12250, i Göransbodarna, Älvdalens socken. Båda proverna är tyvärr något fragmenterade i ytan, och vedytan saknas. Troligen fattas endast någon eller några få ringar. Provens yttersta ved kan dateras till 1476 (fragment av vårved) och 1474. Ladan dateras med dessa prov i intervallet 1476 – ca 1485. Ytterligare prov skulle troligen kunna ge en mer exakt datering.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
21BAOB (mean of 2) dated to 1475 with corr >= 0,48 and with overlap >= 134 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63  9,32  134  51  based on 5 members
Älvdalen  0,58  8,10  134  33 Älvdalen, Dalarna, PISY (B. Israels, T. Axelson), 400 m, PISY     
Dal1350  0,56  7,84  134  29 Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
JAEMTUA_  0,48  6,37  134  26 JAEMTUA1 Jämtland, historisch (Schweingruber) PISY only/PISY/JAEMTUA2 
JutFr_PI  0,48  6,34  134  13 Härbre från Färnäs, Mora (now Grangärde), PISY            
se007   0,48  6,32  134  10 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 21BAOB.fil and
Älvdalen dated to 1613 with corr >= 0,43 and with overlap >= 125 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,58  8,10  134  33  based on 2 members
21BAOB2  0,56  7,51  125  20  1349-1474 C6, ej vk, skadad yta (inre t kvist)
21BAOB1  0,43  5,50  134  25  1341-1475 B6, ej vk. +ngt vv. fragmenterad yta

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470

21BAOB 1 Tröskloge, Göransbodarna, Älvdalens sn PISY 21BAOB 2 Sweden Pinus sylvestris 550m 1341 1475 21BAOB 3 T.Axelson
———— 21BAOB2, 1349–1474, C6, ej vk, skadad yta (inre t kvist) (Se bild 5.4 MB)
———— 21BAOB1, 1341–1475, B6, ej vk. +ngt vv. fragmenterad yta (Se bild 5.4 MB)