Härbre i Gesunda, Sollerö sn

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, november 2021

© foto: Stefan Östberg

Ett hörn av härbret
I november 2021 erhöll jag av Stefan Östberg borrprov (tillväxtborr 5 mm) ur två stockar från ett härbre, 60.88319, 14.54447 i Gesunda, Sollerö sn. Båda proven har vankant, och de bör vara samtida, men korrelationsvärdena är dåliga. Provet ur B8 ger en svag (inte fullt säkerställd) match för sista ringen 1617 mot Bartholins gamla Dalakurva se007 (T=5.54 n=124), medan det andra provet (D6) torde vara samtida med det första sett till kontexten och kurvornas visuella likhet, men ger svaga korrelationsvärden. En del av problemet ligger i de båda mycket smala ringar som kan konstateras i ytveden hos detta prov. En medelkurva av de båda ger övertygande värden (T=6.90 mot se007). Dateringen hade behövt bekräftelse av ytterligare något prov, men är med ett stor mått av sannolikhet korrekt. Härbret bör bara timrat ca 1618.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 21BAQ.fil and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,31 and with overlap >= 120 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,45  5,53  124   7  based on 2 members
21BAQ1  0,45  5,54  124   7  1493-1617 B8, vk
21BAQ2  0,31  3,55  120   5  1497-1617 D6, vk

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
21BAQm - mean of 21BAQ1 & 21BAQ2 before normalisation, both dated to 1617 with corr >= 0,41 and with overlap >= 92 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,52  6,80  124  11  based on 8 members
se007   0,53  6,90  124   8 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
FlodaSn0  0,46  5,73  124   1 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
JutFr_PI  0,46  4,85  92  18 Härbre från Färnäs, Mora (now Grangärde), PISY            
SodraDal  0,45  5,57  124   7 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed335  0,45  5,54  124   4 Grangarde, Dalarna, T Axelson
swed305  0,44  5,43  124   9 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
Bingsjo  0,41  4,94  124   4 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga mm (B. Israels, T Axelson) P
swed336  0,41  4,91  124   8 Safsnas, Dalarna

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610

21BAQ 1 Härbre, Gesunda, Sollerö sn PISY 21BAQ 2 Sweden Pinus sylvestris 1493 1617 21BAQ 3 T.Axelson
———— 21BAQ1, 1493–1617, B8, vk (Se bild 1.8 MB)
———— 21BAQm, 1493–1617, deTrend=NoDetrend; [21BAQ1][21BAQ2]
———— 21BAQ2, 1497–1617, D6, vk (Se bild 1.8 MB)