Fäbodstuga, Olsnäs, Siljansnäs

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2022

Framsidans (A) och västra gavelns virke är så skörbränt att några prov inte kunde tas utifrån och insidan är inte åtkomlig.
Proven togs i stockar på de skyddade sidorna. Många stockar är utbytta i sen tid.
Den 18 juli 2022 tog jag med tillväxtborr från utsidan prov ur sju stockar i en fäbodstuga i Olsnäs, 60.78233, 14.78112. Ytveden var spröd, och provkvalitén blev tyvärr måttlig. De prov som kunde dateras är från olika tider, och stugan har en komplicerad byggnadshistorik, som inte till fullo eller med full visshet kan redas ut med dessa prov. Den moderna grunden och ett antal stockar har bytts i senare tid utan att stugan timrades ner. Hypotesen var att det kanske skulle kunna vara den äldsta stugan på ursprunglig plats i Olsnäs. Den har uppenbarligen höjts, då avfasning på B7, D7 och E7 visar att dessa tidigare varit röstmödrar. Inga urtag syns dock för sparrar på motsvarande långsidesstockar och A7 och C7 kan därför misstänkas vara utbytta. Knuthaken är tämligen lodräta. Tyvärr glömde jag att notera om det rörde sig om dubbelhaks- eller enkelkattsknutar.

Prov 227A04 ur D3 (östra gaveln) innehåller 84 ringar och kan säkert dateras mot regionala referenser, där den yttersta, något vittrade ringen, som torde vara vankant eller näst intill, har yttersta ring från 1783. Splintveden är blånad, och stammen har förmodligen angripits av exempelvis någon märgborre under våren 1784 innan barkning och timring. Prov ur D4 (227A03) med 63 ringar har en svag (möjlig) match på samma år, och kan därför med viss tvekan antas vara samtida. Dessa båda träd kan därför antas ha timrats ca 1784, och kan med viss sannolikhet antas representera den ursprungliga stugan. Prov ur D10 (227A05) ger en sannolik datering av yttersta ring 1824 (ofullständig och vittrad), och ett prov i C10, också av tall har en möjlig (trolig?) match 1825. Detta kan representera stugans höjning, som i så fall bör ha skett ca 1826. Ett prov i röstet (D14) innehåller över 200 ringar, av vilka 197 kunde mätas. Den yttersta mätta ringen visar sig ha vuxit 1582, och med tillägg för minst 6 ringar som kan räknas i den trasiga yttersta provdelen kan stocken dateras till efter 1588. Rimligen är det en återanvänd stock från någon annan byggnad, och/eller kanske en torrtall? I stocken under, vilken jag misslyckades med provtagningen, finns ett urtag som indikerar återbruk. I norra långsidan togs prov ur ytterligare två stockar, C6 och C8 väster om mellanväggsknuten, båda av gran men inget av dessa kunde dateras.

Resultatet av undersökningen är tyvärr inte tillfredsställande, och ger ingen säker datering av stugan, men pekar mot att den kan ha byggts ca 1784 och kanske höjts ca 1826 och att röstet åtminstone delvis gjorts av återanvänt virke. Proven ger generellt svaga korrelationsvärden mot regionala referenser såväl som mot övriga prov från stugan. Antagligen har träden vuxit i ett område med avvikande klimatologiska och jordartsmässiga (vattentillgång) förutsättningar, än de mer representativa träd som huvudsakligen ingår i referenskronologierna. Detta är knappast oväntat för lokalt virke i det sjönära läget.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
227A04.pos dated to 1783 with corr >= 0,52 and with overlap >= 83 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,54  5,76  83  23  based on 3 members
FlodaSn0  0,54  5,71  83  24  2005 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
SodraDal  0,53  5,58  83  25  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
se007   0,52  5,46  83  17  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 
227A03.pos dated to 1783 with corr >= 0,34 and with overlap >= 62 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,43  3,73  62   5  based on 3 members
227A04   0,43  3,66  62  11  1783 D3, vk? yta vittrad
se007   0,38  3,16  62   5  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
SodraDal  0,34  2,81  62   3  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
227A05.pos dated to 1823 with corr >= 0,41 and with overlap >= 84 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,50  5,23  84   8  based on 6 members
Grangard  0,44  4,48  84   3  2004 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
se007   0,43  4,32  84   3  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
Estonia  0,42  4,21  84   5  1998 Estland, (proj. Extraterastrial) PISY                 
FlodaSn0  0,42  4,21  84   4  2005 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
SodraDal  0,41  4,11  84   4  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
Prostpar  0,41  4,07  84   5  2005 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna, Israels, B, PISY, 150m       

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between available references (PISY) and
227A02.pos dated to 1825 with corr >= 0,34 and with overlap >= 63 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,49  4,50  65   8  based on 5 members
GagnefSo  0,43  3,80  65  11  1831 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
FlodaSn0  0,40  3,48  65   4  2005 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
SodraDal  0,36  3,09  65   2  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
227A05   0,36  3,01  63   5  1823 D10, +ofullst. vittrad
swed008  0,34  2,87  65   5  1971 ÖSTERSUND (Harlan), PISY                       


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
227A06.pos dated to 1582 with corr >= 0,38 and with overlap >= 144 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,48  7,50  191  16  based on 5 members
se007   0,48  7,50  191  18  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
Dal1350  0,46  6,18  144   4  1533 Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
SodraDal  0,42  6,33  191  14  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
GagnefSo  0,41  6,12  191  21  1831 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
Bingsjo  0,38  5,45  177   5  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga mm (B. Israels, T Axelson) P

Cybis CDendro (March 22 2022), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 4 checked members of the collection 227A_PISY.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40

        Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
227A02  66  180  63  0,35  3,0  0,35  2,9  0,44  3,9  0,42  3,5  0,39  3,2  0,62  4,7  0,32  2,6 
227A03  63  222  62  0,45  3,9  0,41  3,4  0,51  4,6  0,53  4,8  0,47  4,1  0,73  2,8  0,45  3,9 
227A04  84  222  62  0,38  3,2  0,42  3,6  0,44  3,8  0,46  4,0  0,44  3,7  0,71  3,8  0,37  3,1 
227A05  85  182  84  0,37  3,6  0,33  3,1  0,32  3,1  0,35  3,3  0,34  3,2  0,67  3,6  0,39  3,8 
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (4 samples): 0,38 Standard deviation interval 0,34 - 0,43
All member offsets are at points of best match!


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 2 1 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

227A 1 stuga, Olsnäs, Siljansnäs W PISY 227A 2 Sweden Pinus sylvestris 1386 1825 227A 3 T. Axelson
———— 227A06, 1386–1582, D14 (=nr 3 uppifrån) +>6, fragmenterad yta (Se bild 7.1 MB)
———— 227A04, 1700–1783, D3, vk? yta vittrad (Se bild 7.1 MB)
———— 227A03, 1721–1783, D4, saknas ytveden??? (Se bild 7.1 MB)
———— 227A05, 1739–1823, D10, +ofullst. vittrad (Se bild 7.1 MB)
———— 227A02, 1760–1825, C10 (Se bild 7.1 MB)