Parhärbre, Backbyn, Siljansnäs

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2022

Dubbelhärbret från tidigt 1650-tal har tyvärr förlorat sina knutskallar.
Den 18 juli 2022 hade jag tillfälle att provta ett parhärbre, 60.77320, 14.86864 i Siljansnäs. Med tillväxtborr tog jag sammanlagt åtta prover av vilka sju kunde dateras. Timret är skavt, men vankant finas i två eller tre av proverna. Prov togs dels i vägg B under den invändiga trappan i stockarna B2, B3, B5 och B6 (mushyllan oräknad). På provet ur B5 finns en nog inte fullbildad ring från 1653. De andra stockarna har yttersta ring från ett fåtal år före, men det kan vara spridning på ett fåtal år, då det verkar vara vankant även på prov med yttersta ring från 1651 och 1652 också. Prov togs också i en oskavd, blått barkad stock på övervåningen (B15), som dock visade sig ha yttersta ring från 1652 (dock något tynande). Två prov togs också i underredet, där B-stocken visade sig vara ursprunglig med yttersta bevarade ring från 1649. Dubbelhärbret torde alltså vara byggt tidigast hösten 1653, men man tycks ha samlat virke under mer än ett år. Man har använt omkring 150-åriga tallar till väggtimmer. Underredessyllen C (baksidan) har yttersta ring från 1933, vilket troligen ger tpq för senaste omtimringen då det större fönstret i D-gaveln sattes in och de spåntade brädorna i frambyggnadens golv. Möjligen gjordes röstena om (höjdes) vid samma tillfälle och troligen var det då som knutskallarna förlorades och det bruk som på sina ställen använts som tätning lades dit. Ett prov togs även ur A-väggens hammarband, men provet misslyckades och kunde inte dateras.

Vänstra dörrbladets utsida...
... och insida, som visar att åtminstone den ena plankan är ramsågad
Fällbomslåset på samma dörr
och nyckeln därtill
Härbret har två låsförsedda dörrar, den högra med ett kubblås och den vänstra med ett enklare(?) helsmitt fällbomslås. Tröskeln till den vänstra kammaren är betydligt mer nött än den högra. Spår efter saltlake kunde iaktas på de mittersta golvtiljorna åt vänster (B-sida). Dörren är av ramsågade brädor. Jag skrev till Mattias Helje i Lima som är smed och mycket kunnig beträffande historiskt allmogesmide och bad om en kommentar till låsen. Han gav följande intressanta svar:

Fällbomslåset har drag som är lite ålderdomliga. T.ex att plåten är utsmidd så att nyckeln ska få plats, som på draglåsen av järn. Kolven har en hjälpfjäder som på gotiska låsen. En grov fjäder på fällbommen som tyder på att man inte var bekant med de tunnare och tätare låsfjädrarna som blir vanligare längre fram. Nyckeln är nog original, enkel men ordentligt nött. Även typen av urtag i nyckelaxen på båda nycklarna är enkla och sitter nästan bara på rad som jag också sett på 1600-tals lås. Man har flyttat krampan i dörrgåten, men det kan ju vara för att dörren har sjunkit av slitage. Klubblåset i andra dörren känns kanske senare, framförallt nyckelskylten är ju mer 1700-tal, fast egentligen barocksmide som har sitt ursprung ner i 1600-tal. Nycklarna känns besläktade i enkelhet och slitage vilket talar för att låsen kan ligga nära varandra även om konstruktionen skiljer.
Del av högra dörrbladets utsida med nyckelbricka till kubblås.
Kubblåset. I bakgrunden syns mellanväggens plankor, som förefaller ramsågade.
Kubblåsets nyckel.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

KorrelationsvärdenCybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 227B.fil and the reference
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,40 and with overlap >= 101 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,51 11,63  382  54  based on 7 members
227B03  0,50  6,31  120  21  1645 B6 (mushylla oräknad) - ytveden ngt osäker p.g.a borrurfall
227B02  0,48  6,06  124  19  1653 B5 (mushylla oräknad)
227B07  0,47  8,27  242  22  1933 Underrede, bottensyll C
227B04  0,47  5,93  127  15  1652 B15 3e hela under fönster. barkad
227B06  0,45  5,75  133   7  1649 Underrede, undersyll B
227B00  0,44  4,82  101   1  1651 B2 (utan mushylla)
227B01  0,40  4,98  133  17  1646 B3 (mushylla oräknad), yttersta ring felmonterad


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650

227B 1 parhärbre, Kirholsv. Siljansnäs W PISY 227B 2 Sweden Pinus sylvestris 1519 1653 227B 3 T. Axelson
———— 227B03, 1522–1645, B6 (mushylla oräknad) - ytveden ngt osäker p.g.a borrurfall (Se bild 5.3 MB)
———— 227B01, 1513–1646, B3 (mushylla oräknad), yttersta ring felmonterad (Se bild 5.3 MB)
———— 227B06, 1516–1649, Underrede, undersyll B (Se bild 2.9 MB)
———— 227B00, 1550–1651, B2 (utan mushylla) (Se bild 5.3 MB)
———— 227B04, 1525–1652, B15 (3e hela under fönster. barkad) (Se bild 5.3 MB)
———— 227B02, 1529–1653, B5 (mushylla oräknad) (Se bild 5.3 MB)
2 1 0.2 0.1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930

227B 1 parhärbre, Kirholsv. Siljansnäs W PISY 227B 2 Sweden Pinus sylvestris 1687 1933 227B 3 T. Axelson
———— 227B07, 1687–1933, Underrede, undersyll C (Se bild 2.9 MB)