Utsiktstorn, Flen, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2022

Tornet från 1949 i juli 2022.
Om det gamla tornet kunde denna undersökning inte ge några upplysningar.
När jag sommaren 2021 besökte utsiktstornet i Flen, 60.32440, 14.77025 funderade jag över den uppgift som fanns på en beskrivning av tornet, uppsatt vid parkeringen, att det byggdes 1949 med det gamla bevakningstornet som bygnadsställning. Det gamla tornets byggnadsår uppges vara okänt. Kunde måhända mittstolpen vara en rest från det gamla tornet? I så fall skulle den kanske kunna ge besked om det gamla tornets byggnadstid. Mittstolpen är bearbetad på ett annat, enklare, sätt än hörnstolparna och skarvad på en höjd som eventuellt skulle kunna motsvara det gamla tornets. När jag därför besökte tornet 31 juli 2022 och hade utrustning med mig tog jag med tillväxtborr ett prov i mittstolpen och ett i hörnstoplen höger om dörren (DA). Analysen visade emellertid att båda proven är samtida och har yttersta ring från 1947 (alltså fällda vintern 1947/48). Min hypotes visade sig alltså felaktig och någon upplysning om det gamla tornets ålder fanns således inte att få från mittstolpen. Man kan dock konstatera att båda stockarna höggs ett år före det att bygget avslutades, och att det således pågick mer än ett år.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

KorrelationsvärdenCybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 227C.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,53 and with overlap >= 80 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,65  8,38  98  27  based on 2 members
227C00a  0,68  8,22  80   8  1867-1947 centralstolpe
227C01a  0,53  6,16  98  30  1849-1947 hörnstolpe DA


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

227C 1 Utsiktstorn. Flen, Floda sn W PISY 227C 2 Sweden Pinus sylvestris 450m 1849 1947 227C 3 T.Axelson
———— 227C01a, 1849–1947, hörnstolpe DA (Se bild 3.9 MB)
———— 227C00a, 1867–1947, centralstolpe (Se bild 3.9 MB)