Tiondebod(?), prästgården, Järna sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2022

Boden 2022. De flesta proven togs ur väggen till vänster om närmaste dörren och överst i samma vägg.
Den 24 augusti 2022 tog jag en serie om nio prover i tiondeboden (som jag förmodar) vid prästgården i Dala-Järna, 60.54231, 14.3669. Av dessa kunde åtta dateras, sex med yttersta ring från 1823, och de övriga något år tidigare (torrträd?). Proven togs dels i den högra kammaren nere i främre väggen mellan den högra och den mellersta dörren (här benämnda Ac4, Ac5, Ac7) dels på vinden upp till röstmoder i det inre röstet (röstmoder och stock under röstmoder, samt väggband överst i Ac-väggen, samt femte stocken under denna). En saltpåverkad mellantaksbjälke (3:e innanför vägg Ac) i samma rum, kunde inte dateras. Boden torde alltså vara byggd 1824, vilket är året då Järnas första egna kyrkoherde, Lars Gabriel Schultz, tillträdde. Han utsågs dock redan 23/9 1822.1 Stockarna har relativt svaga inbördes korrelationer och är olikåldriga, varför det kan vara troligt att de hämtats ur olika bestånd, vilket pekar på att timret körts fram av socknens gårdar och timringen skett på plats.

Både högra och vänstra dörren är försedda med snarlika helsmidda fällbomslås, förmodligen Schedinlås, medan mellandörren nu endast har ett modernt hänglås. Knutarna är sneda enkelhaksknutar på blockbilat timmer. Bilan har träffat uppifrån, och bearbetningen har således skett efter upptimring.
Nyckel och låsbricka på vänstra dörrens lås.
Nog ett Schedinlås? Haspen på utsidan kan möjligen antyda att låset ersatt ett ursprungligt bultlås.

Noter

1. Muncktell, Joh. Fr.: Westerås Stifts Herdaminne, Andra delen

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 228A.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,32 and with overlap >= 74 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,68 11,18  150  43  based on 8 members
228A04  0,65  9,24  118  36  1703-1821 F rm-1, blånad
228A05  0,60  6,36  74   6  1749-1823 F rm
228A07  0,58  6,06  76  13  1745-1821 Ad-5
228A00  0,57  6,13  82  10  1741-1823 Ac4
228A06  0,43  5,35  127  11  1696-1823 Ad vb
228A02  0,42  4,89  111   6  1712-1823 Ac7
228A01  0,37  3,90  100   2  1723-1823 Ac5
228A08  0,32  4,13  150   9  1673-1823 Ad-5

Cybis CDendro (March 22 2022), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 8 checked members of the collection C:\Users\taxel\Documents\DendroNya\Järna_W\Prästgården, Järna\228A.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 40
        Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
228A00  83  182  82  0,44  4,4  0,42  4,1  0,44  4,3  0,46  4,5  0,44  4,3  0,63  5,7  0,42  4,1 
228A01  101  182 100  0,31  3,2  0,34  3,5  0,34  3,6  0,31  3,1  0,32  3,3  0,63  2,6  0,31  3,3 
228A02  112  182 111  0,31  3,5  0,31  3,4  0,33  3,7  0,36  4,0  0,33  3,6  0,52  2,1  0,33  3,6 
228A04  119  184 118  0,46  5,5  0,45  5,5  0,49  6,0  0,49  6,0  0,47  5,7  0,64  15,5  0,47  5,7 
228A05  75  182  74  0,42  3,9  0,30  2,7  0,28  2,5  0,20  1,7  0,30  2,6  0,59  0,0  0,45  4,3 
228A06  128  182 127  0,39  4,7  0,41  5,1  0,45  5,6  0,40  4,8  0,41  5,0  0,62  20,4  0,41  5,0 
228A07  77  184  76  0,51  5,1  0,43  4,1  0,32  2,9  0,31  2,7  0,39  3,6  0,70  7,9  0,54  5,5 
228A08  151  182 127  0,23  2,7  0,25  2,9  0,29  3,4  0,35  4,1  0,28  3,3  0,60  3,1  0,27  3,1 
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (8 samples): 0,40 Standard deviation interval 0,31 - 0,49

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

228A 1 Tiondebod, Prästgården, Järna, W PISY 228A 2 Sweden Pinus sylvestris 1673 1823 228A 3 T. Axelson
———— 228A04, 1703–1821, F rm-1, blånad (Se bild 7.6 MB)
———— 228A07, 1745–1821, Ad-5 (Se bild 2.1 MB)
———— 228A08, 1673–1823, Ad-5 (Se bild 2.1 MB)
———— 228A06, 1696–1823, Ad vb (Se bild 7.6 MB)
———— 228A02, 1712–1823, Ac7 (Se bild 7.6 MB)
———— 228A01, 1723–1823, Ac5 (Se bild 7.6 MB)
———— 228A00, 1741–1823, Ac4 (Se bild 7.6 MB)
———— 228A05, 1749–1823, F rm (Se bild 7.6 MB)