Loge, prästgården, Järna sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2022

Logen timrad ca 1824, sedd från väster augusti 2022. Bortersta delen är en senare påbyggnad av brädor.
Den 24 augusti 2022 tog jag fyra prover i logen vid prästgården i Dala-Järna, 60.54237, 14.36772. De togs ut med tillväxtborr (5 mm), alla tall med 67-127 ringar i proven. Tre av proven togs i den södra av de båda avbalkningarna närmast östra långsidan (benämnd Fc), det fjärde i östra långsidan, på norra sidan (benämnd Cb). Två av proven kan dateras med vankant och yttersta ring 1822 (Cb7 och Fc10), och ett med skadad yta till efter 1821 (Fc5). Det återstående provet, som endast har ... ringar, passar inte mot de övriga, men har en trolig match med yttersta ring vid 1823 mot mer låglänta referenser (Grangärde, Norberg m.fl). Om dateringen stämmer kan det antas att detta träd antagligen vuxit någonstans på de mer älvnära sedimentjordarna. De tre väldaterade torde ha vuxit på mer normal skogsmark, och kan möjligen vara från samma bestånd (likåldrigt, men med dåliga inbördes korrelationsvärden). Om dateringen 1823 (Fc8) stämmer, vilket är troligt men inte säkert, kan timringen skett tidigast den hösten, om kompletterande virke hämtats på barmark i närområdet (årsringsmönstret kan ju tolkas så), men 1824 är minst lika troligt. En stor del av materialet torde ha framskaffats vintern 1822/23. Stocken med den senare dateringen ligger mellan de med den tidigare, vilket torde betyda att timringen inte kan ha påbörjats förrän allt timmer var framkört. I samma riktning talar timrets olika ålder och sannolika beståndsspridning. Logen har sneda enkelkattsknutar. Bilan har träffat uppifrån, och bearbetningen torde således ha skett efter upptimring.

Järna blev eget pastoral 1 maj 1822, och kaplansgården bör ha blivit uppgraderad till prästgård. Förste kyrkoherde var Lars Gabriel Schultz, utsedd 23/9 1822 men tillträdde först 1824.1 Kanske timrades inte logen förrän inför skörden 1824, när kyrkoherden var på plats, också om materialet i huvudsak framskaffats tidigare. Det finns två tydliga initialer med årtal på den vänstra avbalkningen: OAS 1825 och AOS 1835, antagligen Anders Olsson och Olov Andersson, samt räknestreck och kanske en otydlig initial på samma väggavsnitt.

Noter

1. Muncktell, Joh. Fr.: Westerås Stifts Herdaminne, Andra delen

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 228B.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,33 and with overlap >= 66 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,69 10,51  127  23  based on 4 members
228B03  0,54  7,08  126  19  1696-1822 Cb7
228B01  0,49  6,11  118   9  1703-1821 Fc5, +>0 (yta skadad)
228B02  0,45  5,57  123   8  1699-1822 Fc10
228B00  0,33  2,83  66   8  1757-1823 Fc8

Cybis CDendro (March 22 2022), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 4 checked members of the collection 228B.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 40

        Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
228B00  67  182  65  0,21  1,7  0,14  1,1  0,16  1,3  0,25  2,0  0,19  1,5  0,58  0,8  0,19  1,6 
228B01  119  184 118  0,34  3,9  0,33  3,7  0,34  3,9  0,28  3,1  0,32  3,6  0,63  12,4  0,33  3,8 
228B02  124  183 123  0,41  5,0  0,37  4,3  0,41  4,9  0,36  4,2  0,38  4,5  0,66  5,2  0,37  4,4 
228B03  127  183 123  0,34  4,0  0,31  3,6  0,31  3,6  0,28  3,2  0,31  3,6  0,61  2,0  0,33  3,9 
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (4 samples): 0,31 Standard deviation interval 0,24 - 0,37


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
228B00.pos dated to 1823 with corr >= 0,41 and with overlap >= 66 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,53  5,04  66   8  based on 5 members
swed335  0,44  3,94  66   6 Grangarde, Dalarna, T Axelson
swed323  0,43  3,77  66   2 Norberg, H.Linderholm, PISY 150m, 60.13, 16.08            
se007   0,42  3,70  66   2 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
SolorNor  0,42  3,68  66   6 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
Kungsber  0,41  3,61  66   5 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

228B 1 Loge, Prästgården, Järna, W PISY 228B 2 Sweden Pinus sylvestris 1696 1823 228B 3 T. Axelson
———— 228B01, 1703–1821, Ac5, +>0 (yta skadad) (Se bild 4 MB)
———— 228B03, 1696–1822, Cb7 (Se bild 4 MB)
———— 228B02, 1699–1822, Fc10 (Se bild 4 MB)
———— 228B00, 1757–1823, Fc8 (Se bild 4 MB)