Dubbelbod från Brötjärna, Mockfjärds hbg, Gagnefs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, hösten 2022

Parboden i september 2022, utan det påbyggda loftet.
På ursprunglig plats i Brötjärna 1920, med senare påbyggt loft. (foto: K.E. Forsslund).
Vacker knutkedja.

Den 16 september 2022 tog jag i tre av golvtiljorna i parboden från Brötjärna som står på hembygdsgården i Mockfjärd, 60.51089, 14.97653. Proven togs med tillväxtborr underifrån i vänstra delen av byggnaden (B-sidan, tiljorna nr 2, nr 1 och nr 4), där det går att krypa under den. Alla undersökta stockar är av tall och två av proven kan dateras med yttersta ring 1619, medan det tredje har yttersta ring ett fåtal år tidigare, men med tynande ytved där ytterligare extremsmala eller absenta ringar mycket väl kan dölja sig. De provtagna stockarna är sinsemellan ganska olika, och skulle eventuellt kunna komma från olika bestånd – virke från sedimentjordarna nära älven kan ibland vara spretigt även om det vuxit nära. Två av proven passar mot varandra. Vart och ett av proven kan dateras mot olika referenser. Det ena provet (229A01) har bäst, men inte särskilt bra, korrelation mot några referenser från Gästrike- och Hälsingekusten(!), och passar dåligt mot dalakronologier och de andra proven.

Enligt skylt på boden har den antagits vara från 1600-talet, även om Olle Homman, som inköpte den för att bevara ursprungligen bedömde den från 1500-telet. Åtminstone golvtiljorna ger nu stöd åt en datering av boden omkring 1620. Kompletterande prov i väggtimmret borde tas för att säkerställa att det verkligen är samtida med golvtiljorna, men också för att se om beståndsspritt kan visas eller uteslutas. (Beståndsspridning är typiskt för byggnader timrade i samfälld regi). Det lilla materialet i denna undersökning räcker dock bara till att väcka frågan, men inte ge något svar. Jag noterade att golvtiljorna inte så vitt jag kunde se var påverkade av saltlake, vilket tyder på att boden endast använts för torrvaror (spannmål, kläder?) och för övernattning. Boden nämns med foto (se ovan) i Forsslund, som skriver:

Matteres eller Bengts Peres (nu Rosells) liggherbre eller "sovhus" (Detta Mockfjärdsnamn på herbren med dörr på långsidan är en tydlig motsvarighet till andra trakters benämning på loftet 'nattstuga' (Gerda Boëthius)) (nu inköpt av av Hembygdsföreningen, vars ombud i byn är fotografen Ludvig Ohlner (Pellolles Ludvig), är ganska vältimrat, nedtill av rundtimmer med sexkantiga knutar; i ena rummet med liten fönsterglugg står en dubbelsäng och en barnsäng med årtalet 1764 och ett kors inristade. Mitt under ena dörren är ett hål uthugget i två stockar - är det ett katthål så är det högst ovanligt placerat.1
På boden finns även uppsatt ett anslag med följande text:
"Detta hus köpte jag, Olle Homman, i Brötjärna år 1918. Det stod då på Hök-Lasses gård, intill Olars (Skolars) Lind i Brötjärna öster om hyttbrona och är det äldsta i denna by. Av flera skäl kan det antas vara från 1500-talet. Må efterkommande bevara det oförändrat som fornminne. 20 april 1925"

Noter

1. Forsslund, K E: Med Dalälven från källorna till havet. Del II bok 10: Mockfjärd och södra Gagnef. Stockholm 1928, ss.55-57

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610

229A 1 Parbod, Mockfjärds hbg, Gagnefs sn, W PISY 229A 2 Sweden Pinus sylvestris 1439 1619 229A 3 T.Axelson
———— 229A00, 1439–1616, golvtilja 2 fr B, ytveden tynande (Se bild 3 MB)
———— 229A02, 1524–1619, golvtilja 4 fr B (Se bild 3 MB)
———— 229A01, 1543–1619, golvtilja 1 fr B (Se bild 3 MB)

Korrelationsvärden

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
229A00
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
229A01
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
229A02

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
229A00.pos dated to 1616 with corr >= 0,36 and with overlap >= 116 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,46  6,84  177   8  based on 7 members
NLPISY03  0,41  5,99  177  16 Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
Alvd21   0,40  5,78  177  29 Block of Alvd21
BjorboGr  0,39  5,66  177   1 Björbo+Grangärde (=Swed305+material från grangärde), PISY, T. Axelson 
Upl21   0,38  4,40  116   4 Norra Uppland
SodraDal  0,37  5,34  177   5 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
JutFr_PI  0,36  4,64  146   8 Härbre från Färnäs, Mora (now Grangärde), PISY            
swed335  0,36  5,04  177   0 Grangarde, Dalarna, T Axelson


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
229A01.pos dated to 1619 with corr >= 0,45 and with overlap >= 74 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,58  6,11  74   9  based on 5 members
Kungsber  0,58  6,10  74   4 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
se007   0,51  5,09  74   9 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
FlodaSn0  0,48  4,68  74   8 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
SodraDal  0,48  4,58  74  10 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed335  0,45  4,26  74   7 Grangarde, Dalarna, T Axelson


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
229A02.pos dated to 1619 with corr >= 0,33 and with overlap >= 93 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,52  5,87  95  18  based on 5 members
hudiko   0,44  4,73  95   8 Bergsöns och Bålsöns kapell utanför Hudiksvall/Block 2-276 (of 297) of
swed337  0,43  4,63  95   7 Gastrikland coast
OLDPISY  0,43  4,56  95   9 Hornslandet, Niklasson retrieved fr diagr
Stjngfr  0,39  4,03  93   5 Storjungfruns kapell, Söderhamn
SNoNL_PB  0,33  3,33  95  10 Sydnorsk export t NL. Paul Borghaerts 2020, PISY