Skvaltkvarn från Färmsnäs, Mockfjärds hbg, Gagnefs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, hösten 2022

Skvaltkvarnen i september 2022.

Den 16 september 2022 tog jag några prov ur skvaltkvarnen från Färmsnäs som står på hembygdsgården i Mockfjärd, 60.51106, 14.97706. Proven togs med tillväxtborr i fem väggtimmer inifrån. Timret är frodvuxet med endast 44-66 ringar i proven. Samtliga av tall med yttersta ring vuxen 1781. Åtminstone fyra av proven passar mot varandra och gemensamt ger dessa en övertygande datering mot diverse regionala och lokala kurvor. Jag noterar tendenser till falska ringar, vilket i trakten brukar uppträda hos tallar på de älvnära sedimentjordarna, och vara kopplat till en skenbart sydligare proveniens än den verkliga. Prov 2 (stock D13) passar dåligt mot de övriga fyra, men är likväl sannolikt samtida. Den passar någorlunda mot främst en myrtallskronologi i Björbo (Sälsfloten) men också mot några lokala och regionala kurvor om än med låga värden.

På informationsskylt står att skvaltkvarnen är från Näsbäcken i Färmsnäs och flyttades till hembygdsgården 1956. Enligt samma skylt användes den sista gången under 2:a världskriget. Forsslund nämner skvaltan i förbigående: Vid bäcken [Näsbättjen] står en liten nu nerlagd åldersgrå kvarn med vanligt vattenhjul, takved, skorsten, spånklätt förtak över dörren. En liten skvalta strax ovanför är alltjämt i bruk, inklämd mellan en ny såg och en smedja.1

Noter

1. Forsslund, K E: Med Dalälven från källorna till havet. Del II bok 10: Mockfjärd och södra Gagnef. Stockholm 1928, s.25

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/. En PDF-version finns.

Korrelationsvärden

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
229B (mean of 4 saples, 229B02 excluded) dated to 1781 with corr >= 0,51 and with overlap >= 65 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,69  7,47  65   6  based on 10 members
forssa   0,61  6,18  65   1  Forssa, finl
GagnefSo  0,58  5,67  65  12  Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
BratPISY  0,58  5,65  65   9  Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY        
se007   0,58  5,59  65   5  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
FlodaSn0  0,57  5,49  65   5  Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
Kungsber  0,56  5,39  65   3  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
SodraDal  0,56  5,36  65   5  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
SolorNor  0,55  5,24  65   5  Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
swed336  0,52  4,87  65   3  Safsnas, Dalarna
Sissh041  0,51  4,69  65   7  Sisshammar (T. Andreasson), PISY                   


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 5 checked members (=all members) of the collection 229B.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40
        Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
229B00  54   0  53  0,54  4,6  0,50  4,1  0,49  4,0  0,44  3,4  0,49  3,9  0,62  0,2  0,56  4,8 
229B01  44   0  43  0,49  3,6  0,59  4,7  0,54  4,1  0,54  4,0  0,54  4,0  0,60  4,6  0,48  3,5 
229B02  50   0  49  0,19  1,3  0,35  2,5  0,24  1,7  0,30  2,1  0,27  1,9  0,65  2,9  0,20  1,4 
229B03  58   2  57  0,38  3,1  0,36  2,8  0,25  1,9  0,32  2,4  0,33  2,5  0,70  2,8  0,33  2,6 
229B04  66   0  59  0,38  3,1  0,44  3,7  0,34  2,7  0,29  2,3  0,36  2,9  0,76  5,9  0,37  3,0 
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (5 samples): 0,39 Standard deviation interval 0,27 - 0,51

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
229B02.pos dated to 1781 with corr >= 0,30 and with overlap >= 49 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,48  3,75  49   8  based on 3 members
Slsfl_PI  0,41  3,08  49   8  2010 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines, T. Axelson, PISY        
FinakrPI  0,41  3,07  49   5  2010 Finnåkers bruk, Fellingsbro, 59.571,15.582 (T.Axelson), PISY     
Grangard  0,30  2,17  49   2  2004 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

229B 1 Skvalta, Mockfjärds hbg, Gagnefs sn, W PISY 229B 2 Sweden Pinus sylvestris 1716 1781 229B 3 T.Axelson
———— 229B03, 1722–1779, D14 (Se bild 4.5 MB)
———— 229B04, 1716–1781, B8, yttersta ofullst? (Se bild 4.5 MB)
———— 229B00, 1728–1781, D9 (Se bild 4.5 MB)
———— 229B02, 1732–1781, D13 (Se bild 4.5 MB)
———— 229B01, 1738–1781, D10 (Se bild 4.5 MB)