Trösklada, Felbo, Stora Kopparbergs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2022

Fick i oktober 2022 tre borrprov tagna med tillväxtbrr i en trösklada i Felbo, 60.68798, 15.42649, Stora Kopparbergs socken, Dalarna, av Stefan Östberg. Alla av tall, två med yttersta fullständig ring från 1789 och en med en porös ring från 1788, troligen ett torrträd. Tröskladan bör således vara timrad ca 1790. De provtagna stockarna är av omkring 100-åriga tallar.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

KorrelationsvärdenMätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

22AA 1 Tröskaloge, Felbo, Bjursås sn W PISY 22AA 2 Sweden Pinus sylvestris 1682 1789 22AA 3 T.Axelson, Stefan Östberg
———— 22AA1, 1692–1788, yttersta nog upfullständig (högsommar) (Se bild 5.1 MB)
———— 22AA2, 1682–1789, (Se bild 5.1 MB)
———— 22AA3, 1693–1789, (Se bild 5.1 MB)