Gruvstuga, Rostvändaregatan, Falun

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2022

© foto: Stefan Östberg

Gruvstugan sedd från Rostvändaregatan.
Fick i oktober 2022 två borrprov tagna med tillväxtbrr i en gruvstuga1 vid Rostvändaregatan 4, 60.61498, 15.62388 i Falun, av Stefan Östberg. Båda av tall och båda proven har yttersta fullständiga ring 1733, men det ena har delar av ytterligare en trasig ring. Båda proven har en mycket skör/vittrad yta, men då ringarna är ganska vida, kan man förmoda att endast något fåtal fattas. Timret är fällt efter 1733 och stugan kan vara byggd på 1730-talet, men nog kanppast före 1735. Bästa korrelationsvärden uppnås mot Kungsberg och Saimen (Nyslott)!2

Noter

1. Bild i Google Street view (2019)
2. God korrelation med Nyslott är ett inte alltför sällan återkommande fenomen bland dalatallar, nog särskilt för sådana från sjönära lägen.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
22AB1a.pos dated to 1733 with corr >= 0,40 and with overlap >= 95 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,56  6,47  95   2  based on 6 members
Savonlin  0,50  5,60  95   1 Nyslott (Savonlinna)området. Sammanslagna från ITRDB, PISY      
SodraDal  0,46  4,97  95   0 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed305  0,44  4,78  95   1 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
se007   0,44  4,73  95   0 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
GagnefSo  0,43  4,63  95   2 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
swed022w  0,40  4,26  95   2 Gotland (Schweingruber), PISY                     


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
22AB2a.pos dated to 1733 with corr >= 0,36 and with overlap >= 109 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,53  6,42  109   4  based on 5 members
Kungsber  0,41  4,60  109   7 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
Savonlin  0,39  4,33  109   4 Nyslott (Savonlinna)området. Sammanslagna från ITRDB, PISY      
Kostomuk  0,38  4,24  109   2 Kostomuksha, Russia, SCHWEINGRUBER PISY -/007  2 Russia  Scots pine
PyhHak   0,37  4,15  109   1 Pyhan Hakin finl010+066, Briffa+Schweingruber, PISY 180m, 62.85,25.48,
Kontiol  0,36  3,95  109   3 Kontiolahti Suoniemi Oskari, 15xx-_137.wid using No detrend

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730

22AB 1 Gruvstuga, Rostvändaregatan, Falun PISY 22AB 2 Sweden Pinus sylvestris 1624 1733 22AB 3 T.Axelson, Stefan Östberg
———— 22AB2a, 1624–1733, Syllstock mot gatan, ej vk. +>0 (Se bild 3.2 MB)
———— 22AB1a, 1638–1733, C3 (Se bild 3.2 MB)