Härbre, Mikaels, Färnäs, Mora

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

Fick i oktober 2022 fem borrprov taget med tillväxtborr i ett härbre, 60.99552, 14.64012, vid Mikaels, Färnäs, Mora, av Stefan Östberg. Proven är av tall. De ger dåliga korrelationsvärden, men kan läggas samman till en kollektion som sammantagen kan dateras. Ytveden är mycket tät och innehåller i åtminstone ett fall absenta ringar. Det finns därför en viss osäkerhet om exakt fällningsår, men troligen är sista ring 1514 eller i något fall eventuellt 1513 för de fyra proven ur varv 5 och 8 och 1522 för det ur A10. Yttersta ring på de fyra första proven är möjligen något ofullständiga och skulle kunna vara fällda sensommar 1514, annars vintern 1514/15.

Härbret på GoogleStreetView sep 2010Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro (March 22 2022), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 5 checked members of the collection 22AE.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 40
        Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------------  
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---**  
Membe Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest  
22AE0  115  374 114  0,30  3,3  0,24  2,6  0,27  3,0  0,24  2,6  0,26  2,9  0,56  1,6  0,33  3,7  
22AE1  95  374  94  0,40  4,2  0,35  3,5  0,38  4,0  0,39  4,0  0,38  3,9  0,61  5,6  0,40  4,2  
22AE2  138  374 111  0,27  2,9  0,25  2,7  0,21  2,3  0,28  3,0  0,27  2,8  0,60  2,7  0,29  3,1  
22AE3  96  375  95  0,32  3,3  0,25  2,5  0,28  2,8  0,26  2,6  0,28  2,8  0,67  4,2  0,32  3,3  
22AE4  103  366  94  0,47  5,1  0,49  5,3  0,50  5,5  0,42  4,3  0,47  5,0  0,67  3,8  0,45  4,8  
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (5 samples): 0,36 Standard deviation interval 0,30 - 0,42
All member offsets are at points of best match!


De inbördes korrelationsvärdena är svaga.

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
22AE (mean) dated to 1522 with corr >= 0,42 and with overlap >= 123 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,55  7,96  145  16  based on 7 members
se007   0,53  7,41  145  14 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
SodraDal  0,49  6,76  145  12 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
JutFr_PI  0,46  6,16  145  20 Härbre från Färnäs, Mora (now Grangärde), PISY            
GagnefSo  0,45  5,96  145   6 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
Dal1350  0,44  5,85  145  24 Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
Alvd21   0,43  5,62  145  12 Block of Alvd21
swed335  0,42  5,02  123   6 Grangarde, Dalarna, T Axelson

Medelkurvan ger dock bra värden

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520

22AE 1 Härbre, Mikaels, Färnäs, Mora, W PISY 22AE 2 Sweden Pinus sylvestris 1377 1522 22AE 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 22AE3, 1418–1513, D8, yttersta ofullst (Se bild 4.4 MB)
———— 22AE2, 1377–1514, B8 (Se bild 4.4 MB)
———— 22AE0, 1400–1514, 5A höger, yttersta ngt ofullst? (Se bild 4.4 MB)
———— 22AE1, 1420–1514, C5, yttersta ngt ofullst? (Se bild 4.4 MB)
———— 22AE4, 1420–1522, A10 (Se bild 4.4 MB)