Tröskloge, Mikaels, Färnäs, Mora

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

Fick i oktober 2022 två borrprov tagna med tillväxtborr i en tröskloge, 60.99535, 14.63913, vid Mikaels, Färnäs, Mora, av Stefan Östberg. Proven är av tall och har bevarad bark. De kan dateras, om än med ganska dåliga värden, till 1709 respektive 1710 (yttersta ring). Träden, som skiljer sig mycket vad gäller tätheten, verkar alltså vara fällda olika år, och trösklogen kan vara byggd ca 1711.

Härbret på GoogleStreetView sep 2010Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22AF.fil and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,41 and with overlap >= 103 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
    Corr  Test  lap Chi2
all... 0,52  7,13  136   7  based on 2 members
22AF2  0,45  5,76  135  11  1574-1709 A14
22AF1  0,41  4,57  103   1  1607-1710 B8

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710

22AE 1 Tröskloge, Mikaels, Färnäs, Mora, W PISY 22AE 2 Sweden Pinus sylvestris 1574 1710 22AE 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 22AF2, 1574–1709, A14 (Se bild 1.8 MB)
———— 22AF1, 1607–1710, B8 (Se bild 1.8 MB)