Loftgångshärbre, Olofsgatan, Färnäs, Mora

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

© foto: Stefan Östberg

Loftgångshärbret från 1550-talet.
Fick i oktober 2022 fyra borrprov tagna med tillväxtborr i ett loftgångshärbre, 60.99876, 14.63245, på Olofsgatan i Färnäs, Mora, av Stefan Östberg. Proven är av tall. Tre kan dateras, två med yttersta ring från 1547 (A6v) respektive 1551 (A9) och det tredje har yttersta mätbara ring från 1526 och sedan åtminstone 20 yttersta årsringar som inte kan urskiljas, vilket ger fällning/dödstid efter 1546. Det fjärde provet, 22AG3 ur D9, som innehåller 141 ringar kan av okänd anledning inte dateras. Yttersta ring ser ut att vara något ofullständig, och kanske är virket fällt på sensommaren olika år. Härbret har timrats färdigt tidigast hösten 1551. Det verkar vara återupptimrat på platsen någon gång efter september 2010.1

1. Enligt GoogleStreetView sept 2010


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22AG.fil and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,53 and with overlap >= 118 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
    Corr  Test  lap Chi2
all... 0,69 12,81  181  58  based on 3 members
22AG1  0,63 10,15  156  34  1370-1526 B8, +>20 ytved gröt.
22AG2  0,62  9,22  135  45  1416-1551 A9
22AG0  0,53  6,80  118  20  1429-1547 A6v

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550

22AE 1 Loftgångshärbre, Olofsgatan, Färnäs, Mora, W PISY 22AE 2 Sweden Pinus sylvestris 1370 1551 22AE 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 22AG1, 1370–1526, B8, +>20 ytved gröt. (Se bild 3.8 MB)
———— 22AG0, 1429–1547, A6v (Se bild 3.8 MB)
———— 22AG2, 1416–1551, A9 (Se bild 3.8 MB)