Härbre, Löden, Färnäs, Mora

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

Fick i oktober 2022 fem borrprov tagna med tillväxtbrr i ett härbre, 60.99708, 14.63685, i Löden, Färnäs, Mora, av Stefan Östberg. Proven är av tall, alla kan dateras fyra med yttersta ring från åren 1559 till sommaren 1563, medan det fjärde provet har så tätvuxen ytved att dateringen på det provet blir "efter 1554". Jag är osäker på om timmret kan vara skavt. I så fall kan härbret vara timrat ett fåtal år efter 1563. Är dat vankant, kan en datering så tidigt som hösten 1563 inte uteslutas.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22AH.fil and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,34 and with overlap >= 126 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
    Corr  Test  lap Chi2
all... 0,66 10,70  153  35  based on 5 members
22AH3  0,55  8,00  149  20  1412-1561 D7
22AH2  0,46  6,27  150  15  1409-1559 B7
22AH0  0,43  5,32  126  19  1434-1560 D5, +vv
22AH4  0,38  4,91  145  23  1409-1554 C8, ytan tätvuxen, troligen dolda ringar
22AH1  0,34  4,25  142  23  1417-1562 A6v, +vv. brandpåverkad

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560

22AH 1 Härbre, Löden, Färnäs, Mora, W PISY 22AH 2 Sweden Pinus sylvestris 1409 1562 22AH 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 22AH4, 1409–1554, C8, ytan tätvuxen, troligen dolda ringar (Se bild 5.6 MB)
———— 22AH2, 1409–1559, B7 (Se bild 5.6 MB)
———— 22AH0, 1434–1560, D5, +vv (Se bild 5.6 MB)
———— 22AH3, 1412–1561, D7 (Se bild 5.6 MB)
———— 22AH1, 1417–1562, A6v, +vv. brandpåverkad (Se bild 5.6 MB)