Tröskloge, Bokker, Liden, Älvdalen

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

© foto: Gum Viktor Ohlsson

Trösklogen troligen byggd på 1580-talet.
Fick i oktober 2022 tre borrprov tagna med tillväxtbrr i en tröskloge, 61.26781, 14.08053 på Bokker, Liden, Älvdalen, av Stefan Östberg. Proven är av tall. Två prov kan säkert dateras. Det ena, 22AJ1 ur C6, har yttersta ring från 1581 (möjligen en smula vårved från 1582), medan det andra, 22AJ2 ur A6, har yttersta ring från 1547. Detta prov har ca 6 ringar per mm i ytveden medan det förra har ca 2 ringar per mm. Om man beräknar sannolikt fällningsintervall med hjälp av Gjerdrums splintvedsstatistiska modell (se diagram nedan), är en samtida fällning under (början av?) 1580-talet, tidigast 1581 fullt möjlig och kanske sannolik. Samtida fällning under 1590 talet kan inte heller uteslutas. Om prov 2 är fällt 1582 och ringtätheten i den förlorade veden motsvarar den bevarade ytveden, så skulle omkring 5 mm ytved vara borttäljd, men tätheten kan mycket väl ha stigit mot slutet och mindre ved har i så fall avlägsnats. Någon torrtall är det sannolikt inte då ingen blånad synns. Ett tredje prov, ur D10 är däremot troligen en torrtall (22AJ0), bedömd så vid provtagningen och uppvisar viss blånad i splinten. Den kan tyvärr inte säkert dateras, men mest troligt dog trädet ca 1712, och bör ha stått torr åtminstone något, kanske många decennier. Om dateringen är riktig bör den vara ett tillägg från någon gång under 1700-talet. Trösklogen är alltså mest troligt timrad några år in på 1580-talet även om inte heller 1590-tal kan uteslutas med tillgängliga prov, och troligen ombyggt (höjd?) under 1700-talet om dateringen av provet ur D10 stämmer.
1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 22AJ1 (C6) 22AJ2 (A6) 22AJ0 (D10 - inkl blott räknade ringar)
Splintvedsstatistiken visar att ett gemensamt fällningsdatum för stockarna i varv 6, kort efter 1581 är rimligt.1 D10 blev torrtall på 1710-talet och användes okänt antal decennier senare.

Trösklogen skymtar på GoogleStreetView aug 2011

Noter

1. Gjerdrum, Peder: Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule, Dendrochronologia 31 (2013) 228–231 ( via researchgate.net).

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22AJ.fil and
Alvd21 dated to 1729 with corr >= 0,40 and with overlap >= 165 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
    Corr  Test  lap Chi2
all... 0,50  9,70  278  31  based on 2 members
22AJ2  0,51  9,16  244  33  1303-1547 A6
22AJ1  0,40  5,62  165   9  1416-1581 C6, vk? +ngt vv?, +5-50 innersta saknas.


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
22AJ0.pos dated to 1663 with corr >= 0,26 and with overlap >= 192 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,35  5,17  192  16  based on 4 members
swed336  0,30  4,28  192   1  2011 Safsnas, Dalarna
Alvd21   0,29  4,21  192  11  1729 Block of Alvd21
se007   0,27  3,86  192  14  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
JAEMTUA_  0,26  3,72  192   7  1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch (Schweingruber) PISY only/PISY/JAEMTUA2 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 2 1 0.2 0.1 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670

22AJ 1 Tröskloge, Bokker (Liden), W PISY 22AJ 2 Sweden Pinus sylvestris 1303 1663 22AJ 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 22AJ2, 1303–1547, A6 Sapwood=58; (Se bild 8.9 MB)
———— 22AJ1, 1416–1581, C6, vk? +ngt vv?, +5-20 innersta saknas. SpeciesCode=PISY; Sapwood=75; (Se bild 8.9 MB)
———— 22AJ0, 1469–1663, D10, +>50, torrtall (Se bild 8.9 MB)