Härbre, Bokker, Liden, Älvdalen

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

© foto: Gum Viktor Ohlsson

Det hittintills svårdaterade härbret, där åtminstone en stock är fälld åren efter 1544.
Fick i oktober 2022 tre borrprov tagna med tillväxtbrr i ett härbre, 61.26768, 14.08079 på Bokker, Liden, Älvdalen, av Stefan Östberg. Proven är av tall. Endast ett av proven (ur A6) kan säkert dateras med sista ring från 1544, men då virket verkar vara skavt kan det eventuellt vara fällt några år senare. Detta prov innehåller 162 ringar. De båda andra proven innehåller båda mindre än 60 ringar vardera och kan inte dateras. Yttersta ring på prov 2 är troligen 3 år yngre än den på prov 1. 1544 kan inte uteslutas, men inte heller bekräftas. Den helt avvikande virkeskvalitén skulle eventuellt kunna bero på två olika byggnadsfaser. Fler prov skulle i bästa fall kunna lösa problemet.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
22AK0.pos dated to 1544 with corr >= 0,45 and with overlap >= 139 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,58  8,88  161  21  based on 6 members
se007   0,58  8,97  161  31  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
SodraDal  0,52  7,58  161  30  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
Alvd21   0,50  7,30  161  11  1729 Block of Alvd21
GagnefSo  0,47  6,67  161  25  1831 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
Dal1350  0,47  6,43  150  17  1533 Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
FlodaSn0  0,45  5,91  139   4  2005 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540

22AJ 1 Härbre, Bokker, Liden, Älvdalens sn, W PISY 22AJ 2 Sweden Pinus sylvestris 1383 1544 22AJ 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 22AK0, 1383–1544, A6, skavd (Se bild 8.9 MB)
2 1 5950 5960 5970 5980 5990

22AJ 1 Härbre, Bokker, Liden, Älvdalens sn, W PISY 22AJ 2 Sweden Pinus sylvestris 5940 5999 22AJ 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 22AK2, 5940–5996, C7 (odaterad) (Se bild 8.9 MB)
———— 22AK1, 5944–5999, D6, yttersta ngt ofullst - skavd (odaterad) (Se bild 8.9 MB)