Härbre, Kallholen, Orsa

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

Fick i oktober 2022 två borrprov tagna med tillväxtbrr i ett härbre, 61.17281, 14.71100 i Kallholen, Orsa, av Stefan Östberg. Proven är av tall. Båda dateras övertygande med yttersta mätbara ring från 1541, men stockarna är antagligen skavda och något av 1542 års ring finns på det första provet, medan något av 1541 års ring saknas på det andra. Ytveden på båda proverna har en täthet av ca 2 ringar/mm, varför det torde kunna antas att högst ca 5 ringar kan saknas. Dateringen baserad på dessa båda prov blir därför mitten av 1540-talet, tidigast sommaren 1542.

Trösklogen skymtar på GoogleStreetView juni 2019. Det lär vara utlagt till försäljning hösten 2022.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22AL.fil and
Alvd21 dated to 1729 with corr >= 0,34 and with overlap >= 194 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
    Corr  Test  lap Chi2
all... 0,46  7,34  201  15  based on 2 members
22AL1  0,45  7,07  194  18  1347-1541 A6, +vv (skavd?)
22AL2  0,34  5,04  201  15  1340-1541 D8, ytersta ngt ofullst, skavd?

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540

22AL 1 Härbre, Kallholen, Orsa, W PISY 22AL 2 Sweden Pinus sylvestris 1340 1541 22AL 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 22AL2, 1340–1541, D8, ytersta ngt ofullst, skavd?
———— 22AL1, 1347–1541, A6, +vv (skavd?)