Härbre, Övre Heden, St Kopparbergs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

© foto: Stefan Östberg

Fick i oktober 2022 borrprov ur fem stockar tagna med tillväxtbrr i ett stort gavellofthärbre, 60.67069, 15.60504 i Övre Heden, St Kopparbergs sn, av Stefan Östberg. Proven är av tall, men av någon anledning spröda, med flera problem vid monteringen. Proven togs i mellangolvets tiljor och åsar som bär upp dessa, samt i en takås. Tre av proven kan dateras, och ytterligare ett (prov 2 ur den andra åsen som bär upp mellangolvets tiljor) är troligen samtida och har i så fall en yttersta ofullständig ring från 1606 i både a- och b-proven. Möjligen finns en yttersta ring från 1607 i prov 3 ur tilljan närmast B-väggen, men ytan är mycket osäker p.g.a fragmentering vid provtagning och felmontering. Högra takåsen med mindre än 60 ringar (22AM5a+22AM5b) kunde inte dateras. Härbret, eller åtminstone det undersökta mellangolvet i det, är tidigast från 1606, men troligare ett fåtal år senare.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22AM.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,30 and with overlap >= 76 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,64 12,27  222  37  based on 4 members
22AM1  0,54  8,74  189  30  1409-1598 Ås 1 fr A-vägg under mellangolvets tiljor, vk?
22AM4  0,49  6,82  152  20  1438-1591 tilja 3 från B-vägg i mellangolv, +>14 tunna (kolaps 1591, lw abs)
22AM3m  0,45  7,56  222  14  1383-1605 tilja 1 från B-vägg i mellangolv,, +2 yttersta i felmonterade fragment
22AM2m  0,30  2,75  76   0  1529-1605 Ås 2 fr A-vägg under mellangolvets tiljor, + ofullst
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelationsvärden för 22AM2m om provet antas vara samtida med de andra (1605+ew) pekar åtminstone i rätt regionCybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
22AM2m.wid dated to 1605 with corr >= 0,02 and with overlap >= 76 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,33  3,03  76   4  based on 6 members
Sfsn_PI  0,38  3,51  76  18 Säfsnäs socken, Dalarna, T.Axelson 2009, PISY             
BjorboGr  0,34  3,09  76   0 Björbo+Grangärde (=Swed305+material från grangärde), PISY, T. Axelson 
swed305  0,33  3,01  76   1 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
Grangard  0,32  2,90  76  10 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
SodraDal  0,31  2,76  76   0 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed334  0,02  0,17  76   4 Torneträsk, Grudd, H, 68.22,19.75, 400m PISY             

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600

22AM 1 Härbre, Heden, Falun, W PISY 22AM 2 Sweden Pinus sylvestris 1383 1605 22AM 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 22AM4, 1438–1591, tilja 3 från B-vägg i mellangolv, +>14 tunna (kolaps 1591, lw abs) (5) WaldKante=N (+>14); Sapwood=62; YearsToPith=7-45; (Se bild 12.9 MB)
———— 22AM1, 1409–1598, Ås 1 fr A-vägg under mellangolvets tiljor, vk? WaldKante=Y?; Sapwood=78; YearsToPith=5; (Se bild 12.9 MB)
———— 22AM3m, 1383–1605, tilja 1 från B-vägg i mellangolv,, +2 yttersta i felmonterade fragment i a-provet. möjl vk (isf monterad inåt som r5?) 22AM3a+22AM3b; WaldKante=+2?; Sapwood=88; YearsToPith=2-8;
———— 22AM2m, 1529–1605, Ås 2 fr A-vägg under mellangolvets tiljor, + ofullst 22AM2a+22AM2b; WaldKante=Y?; Sapwood=37; YearsToPith=2;