Mangårdsbyggnad, Bengtsarvet, Stora Kopparbergs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2022

Fick i oktober 2022 sex borrprov tagna med tillväxtborr och en bit a en oanvänd vattbräda från mangårdsbyggnad, 60.67812, 15.50608, Bengtsarvet, St Kopparbergs sn. Sex prov av tall kan dateras, medan ett sjunde av gran, 22AQ6 som trots 128 ringar inte kan dateras. En stor del av tallproven har tunn ring 1774 som i flera fall följs av en till två absenta. Fällningsår för de daterade proven varierar från 1797 till försommaren 1801. I två fall är splinten blånad.

Vattbrädan har yttersta ring antingen från 1798 eller 1800 beroende på om det är två absenta ringar ca 1775-1776 eller inte. Kurvans utseende (och corrvärde) tyder på att ringar i detta prov felar för samma år som också flera andra prov (efter d.v.s 1774), men då inga sådana ringar kan skönjas i provet och att det mycket väl kan komma från ett annat bestånd, där tillväxtkollapsen i så fall troligen saknas, må det vara osagt. Inte heller kan vankant med säkerhet konstateras. Hörnet är vasst, men fragment av något som kan tolkas som vankant (kambium) finns. Splintvedsstatistiken ger att det är osannolikt att det fattas mer än på sin höjd ett fåtal ringar. Den är således från samma tidsperiod som stockarna och byggnationen kan ha slutförts tidigast sommaren 1801.

1600 1650 1700 1750 22AQ0ab
Splintvedsstatistiken visar att yttersta ring torde ligga mycket nära vankant.1. Det är sannolikt att yttersta ring är vid vankant, som hörnet på brädan kan tolkas.

Noter

1. Gjerdrum, Peder: Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule, Dendrochronologia 31 (2013) 228–231 ( via researchgate.net).

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 7 checked members (=all members) of the collection 22AQ_PISY.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40
        Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
22AQ0a  128   2 127  0,39  4,8  0,32  3,8  0,28  3,3  0,27  3,1  0,31  3,7  0,67  14,5  0,50  6,5 
22AQ0b  103   28 102  0,52  6,1  0,52  6,1  0,53  6,2  0,47  5,3  0,51  5,9  0,64  9,8  0,59  7,4 
22AQ1a  117   5 116  0,58  7,6  0,56  7,2  0,56  7,3  0,51  6,2  0,55  7,0  0,60  17,7  0,61  8,2 
22AQ2  145   1 144  0,50  6,9  0,50  6,9  0,50  6,9  0,37  4,7  0,47  6,3  0,70  15,5  0,52  7,2 
22AQ3  150   0 144  0,40  5,2  0,38  4,9  0,36  4,6  0,30  3,7  0,35  4,4  0,62  4,3  0,48  6,6 
22AQ4  102   2 100  0,61  7,7  0,63  8,1  0,61  7,7  0,56  6,7  0,61  7,5  0,68  8,9  0,57  6,9 
22AQ5   88   0  85  0,40  4,0  0,41  4,0  0,28  2,7  0,31  2,9  0,35  3,4  0,67  4,6  0,46  4,7 
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (7 samples): 0,53 Standard deviation interval 0,48 - 0,59
All member offsets are at points of best match!

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 22AQ_PISY dated to 1800 with corr >= 0,48 and with overlap >= 149 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,65 10,33  149  32  based on 6 members
Kungsber  0,56  8,25  149  28 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
se007   0,54  7,82  149  11 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
SodraDal  0,52  7,32  149  20 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed337  0,48  6,72  149  11 Gastrikland coast
OegPI20  0,48  6,66  149   4 Östergötland PISY - Kolmården, Tåby, St Hjälmmossen mm, T. Axelson  
BratPISY  0,48  6,58  149  11 Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY        

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

22AQ 1 Bengtsheden, Falun, W PISY 22AQ 2 Sweden Pinus sylvestris 1651 1800 22AQ 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 22AQ0b, 1670–1772, +>1 (Se bild 10.9 MB)
———— 22AQ1a, 1679–1795, +>1 ytveden trasig. blånad (Se bild 8.4 MB)
———— 22AQ0a, 1671–1798, vk ej utesluten. Skulle kunna finnas 2 absenta ca 1775-76 i analogi med övr prov, ger mkt bättre corr YearsToPith=20-75; Sapwood=92; (Se bild 10.9 MB)
———— 22AQ4, 1697–1798, (Se bild 8.4 MB)
———— 22AQ2, 1655–1799, vk?, blånad (Se bild 8.4 MB)
———— 22AQ3, 1651–1800, 0-ring ca 26 osäker (Se bild 8.4 MB)
———— 22AQ5, 1713–1800, +vv, vk (Se bild 8.4 MB)
2 1 0.2 0.1 5880 5890 5900 5910 5920 5930 5940 5950 5960 5970 5980 5990

22AQ 1 Bengtsheden, Falun, W PCAB 22AQ 2 Sweden Picea abies 5872 5999 22AQ 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 22AQ6b, 5872–5886, (Se bild 8.4 MB)
———— 22AQ6m, 5872–5999, 22AQ6+22AQ6b;
———— 22AQ6, 5879–5999, SpeciesCode=PCAB; WaldKante=Y?; (Se bild 8.4 MB)