Förläggning/jaktstuga, f.d stuga vid Käringsjön, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, januari 2023

Stugan från sydost i januari 2023. Proven tagna i den närmaste delen av denna långsida. Den ursprungliga dörren skymtar.

Den 16 januari 2023 besökte jag stugan nordost om Käringsjön, 60.45301, 14.64578, Björbo, Floda sn. Den stod före omarronderingen nära sjöns södra ände, 60.43601, 14.63484, där den använts som skogshuggarförläggning och sedan som jaktstuga för Handbacklaget. Ursprungligen var det en enkelstuga med stugan till vänster, men den ursprungliga mellanväggen mellan farstu och stuga har tagits bort och en ny ingång har gjorts på norra gaveln genom en tillbyggnad av brädor. Den ursprungliga stugan mätte 6,60 m × 2,40 (cc-mått). Farstun var 2,40 m bred. Sju prov togs i den ursprungliga A-sidan (östra långsidan), som här dock benämns "B", p.g.a det nuvarande dörrläget. Daterbara prov togs ur stockarna B3, B4, B7, B9, B11, B13 och ett tyvärr odaterbart ur syllen, B1, som inte är ursprunglig. B11 kan dateras med yttersta fullständiga ring från 1913. Det är tillsammans med B12 uppenbarligen höjningsvarv. Höjningen av stugan, som måhända gjorts när den flyttades till Käringsjön, kan alltså antas ha skett omkring 1914. De övriga daterade proven har yttersta fullständiga ring från 1830, i några fall med en påbörjad och vittrad ring för 1831. Virket är därmed sannolikt sommarfällt 1831. I B7 finns tre omgångar borrhål för ställning. Det rimligen äldsta gjort innan stockarna bilades, det andra med samma borr, men sedan bilningen gjorts och de tredje med ett grövre spiralborr. Man bör därav kunna dra slutsatsen att den ursprungliga timringen skett i skogen med bara ändarna blockade och att de avbilats när stommen timrats upp på gårdstomten. Den kan väl därmed tidigast ha färdigställts 1832. Var den då stod är okänt. Det bör ha varit på en gård som senare blev uppköpt av Bergslaget, men det finns flera kandidater såväl i de närmast belägna byarna Handbacken/Forsen, som längre bort Björbo eller till och med Nås. Flyttmärken finns, skrivna med rödkrita i vilken numrering varv 11 och 12 inte är medtagna. Måhända är det med samma rödkrita ett namn, troligen "Erik Larsson", är skrivet över den ursprungliga dörren? Detta kan ha gjorts när stugan timrades ner före avfärden till Käringsjön senast 1914. Knutarna är av enelkattyp med lodräta hak på blockbilat timmer. En anteckning om flottning 1920 skall finnas inne i stugan.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 231A.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,38 and with overlap >= 70 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,59 11,50  254  59  based on 6 members
231A01  0,58  6,73  91  12  1739-1830 B4, +ofullst/vittrad
231A05  0,54  8,25  171  28  1656-1830 B13, vk? delvis mkt tätt
231A03  0,52  5,89  96  14  1727-1827 B9, +ofullst/vittrad
231A04  0,52  5,33  80  14  1833-1913 B11, vk
231A00  0,51  4,88  70   6  1760-1830 B3, ytan skadad?
231A02  0,42  4,03  76   5  1752-1830 B7. provet skadades med en ytlig fulskarv. Ytvedens dat osäker

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

321A 1 Stuga/förläggning norr Käringsjön, Floda sn W PISY 321A 2 Sweden Pinus sylvestris 1656 1913 321A 3 T.Axelson
———— 231A03, 1727–1827, B9, +ofullst/vittrad (Se bild 6.5 MB)
———— 231A05, 1656–1830, B13, vk? delvis mkt tätt (Se bild 6.5 MB)
———— 231A01, 1739–1830, B4, +ofullst/vittrad (Se bild 6.5 MB)
———— 231A02, 1752–1830, B7. provet skadades med en ytlig fulskarv. Ytvedens dat osäker (Se bild 6.5 MB)
———— 231A00, 1760–1830, B3, ytan skadad? (Se bild 6.5 MB)
———— 231A04, 1833–1913, B11, vk (Se bild 6.5 MB)