Tröskloge i Färnäs, Mora sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2023

© foto: Peter Lindner

© foto: Peter Lindner

Utsnitt ur föregående foto

Knutskallar i AB-kedjen från ca 1779 (nedre) och höjningsvarven ca 1863 (övre).
Fick i april 2023 fem borrprov (tillväxtborr 5 mm) ur en tröskloge, 61.00159, 14.62384, i Färnäs, Mora sn. Proverna ur stockarna B10, D10 och B25 har yttersta ring från 1778 och är fällda vinterhalvåret 1778/79. I åtminstone två fall syns en kraftig tillväxtökning åren närmast före fällningen. De båda proven ur A20 och C21 har yttersta ring från 1863, som nog är något ofullständiga. Träden är troligen fällda sensommaren 1863. Alla undersökta träd kan mycket väl vara hämtade i samma bestånd men vid olika tidpunkter.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 234BB.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,39 and with overlap >= 72 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,61 10,04  168  33  based on 5 members
234BB1  0,63  6,80  72  13  1778 B10, vida men fragmanterade yttersta ringar
234BB5  0,53  5,57  83   7  1778 B25
234BB4  0,51  6,92  137  14  1863 C21
234BB2  0,45  4,26  73   3  1778 D10
234BB3  0,39  5,03  147  20  1863 A20

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

234BB 1 Byggnad, Färnäs, Mora sn W PISY 234BB 2 Sweden Pinus sylvestris 1695 1863 234BB 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 234BB5, 1695–1778, B25 (Se bild 7.6 MB)
———— 234BB2, 1705–1778, D10 (Se bild 7.6 MB)
———— 234BB1, 1706–1778, B10, vida men fragmanterade yttersta ringar (Se bild 7.6 MB)
———— 234BB3, 1716–1863, A20 (Se bild 7.6 MB)
———— 234BB4, 1726–1863, C21 (Se bild 7.6 MB)