Härbre i Färnäs, Mora sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2023

© foto: Peter Lindner

Härbret med nytt underrede våren 2023.
Fick i april 2023 åtta borrprov (tillväxtborr 5 mm) ur ett härbre, 60.99727, 14.63692, i Färnäs, Mora sn. Av dessa kan sju dateras. Proven ur A7 hö, A8 hö, D8, A10 vä samt översta i gavelspetsen B har yttersta ring från 1705 och är fällt under vinterhalvåret 1705/1706. Proven ur stockarna C17 och C18 har yttersta ring 1736, möjligen ofullständiga. Fällning kan i så fall ha skett på sensommaren 1736, annars under vintern 1736/37. Prov ur D2 (234BC1a) har endast 43 ringar och kan inte dateras. Det är fällt under försommaren och torde inte vara samtida med någon av de andra undersökta stockarna.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 234BC.fil and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,37 and with overlap >= 48 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,58  8,36  141  23  based on 7 members
234BC6  0,59  5,10  51   2  1736 C17
234BC4  0,51  4,00  48  13  1705 D8
234BC7  0,45  5,92  140  20  1736 C18
234BC2  0,43  3,46  56   3  1705 A7 höger
234BC8  0,41  3,93  80   1  1705 Tuppen/översta stocken i gavelspets B-väggen
234BC5  0,41  3,66  70   2  1705 A10 vänster om dörr
234BC3  0,37  3,58  83  16  1705 A8 högerMätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730

234BB 1 Härbre, Färnäs, Mora sn W PISY 234BB 2 Sweden Pinus sylvestris 1595 1736 234BB 3 T. Axelson, S. Östberg
———— 234BC3, 1622–1705, A8 höger (Se bild 4.4 MB)
———— 234BC8, 1625–1705, Tuppen/översta stocken i gavelspets B-väggen (Se bild 6.4 MB)
———— 234BC5, 1635–1705, A10 vänster om dörr (Se bild 6.4 MB)
———— 234BC2, 1649–1705, A7 höger (Se bild 4.4 MB)
———— 234BC4, 1657–1705, D8 (Se bild 4.4 MB)
———— 234BC7, 1595–1736, C18 (Se bild 6.4 MB)
———— 234BC6, 1685–1736, C17 (Se bild 6.4 MB)