Stock i boningshus, Västannor, Leksands sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2023

Erhöll den 13 april 2023 prov ur en stock i ett boningshus i Västannor, 60.68867, 15.04709, uttagna med dosfräs. Stugan skall enligt uppgift ha varit ett soldattorp. Ur proven sågade jag fram tre skivor med 58, 77 och 33 ringar. Det korta provet, 234C01c (1782–1814?), från en annan sida av stocken, kunde inte med full säkerhet passas in och uteslöts därför från analysen. Ringarna i de båda första kan dateras med full säkerhet och täcker tidsspannen 1780-1837 respektive 1763-1839, där 1839 års ring är vittrad och därför ofullständig. Detta prov har fyra ringar i kärnved och en kurvatur som ger möjlighet att uppskatta antal ringar till märgen sannolikt vara inom intervallet 15 till 50. Trädet är alltså tidigast fällt sommaren 1839, men då ytan är kraftigt vittrad är det inte troligt att den går ända ut till vankant, utan att någon eller några ringar saknas. Med hjälp av Gjerdrums algoritm och uppskattningen av antalet ringar i kärnved till märg, kan det samtidigt göras sannolikt att fällningsdatum bör ligga före 1850. Om stocken är representativ för hela byggnaden bör denna vara timrad under 1840-talet, senast ca 1850, och kanske något mer sannolikt under förra hälften av decenniet. Splintveden är kraftigt blånad, men om denna blånad är sekundär p.g.a fukt i huset, eller primär genom barkborre eller märgborreangrepp, kan jag inte avgöra. I det senare fallet skulle man kunna tänka sig att stocken använts något eller några år efter att den dött.

1750 1800 234C01b
Fällningstid, 95%: 1839 – 1849, 90%: 1839 – 1844 beräknad enligt Gjerdrum.1 Om jag underestimerat antalet saknade kärnvedsringar, exempelvis p.g.a mycket tät innersta ved, kan fällningsintervallets slut eventuellt ligga något senare.

Genealogi

På gården finns två boningshus. När man slår upp den i de för perioden aktuella husförhörslängderna, framstår 1840-talet som en tung tid med många dödsfall och just inga giftermål. 1836 efterlämnar Per-Jons Lars Andersson 40 år gammal änka och barn, av vilka flera kommer att dö unga.2 1849 gifter sig dock sonen Anders Larsson f.1824 med Brita Danielsdotter, och flyttar då till en annan gård i byn (hennes?), men återkommer 1851. De har då sonen Anders.3 Dateringen kan vara förenlig med att de skulle ha kunnat timra den nya stugan i mellantiden. Även vid storskiftet 1819 verkar det f.ö ha funnits två boningshus på gården, men de är mindre än nuvarande, och står inte heller på samma platser som de.4
Storskiftet 1819 (Renritad version, Lantmäteristyrelsen).
Kartöverlägg. Inga byggnader 1819 på de nuvarande stugplatserna.
Nutida karta. Den undersökta stocken från markerad byggnad.

Noter

1. Gjerdrum, Peder: Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule, Dendrochronologia 31 (2013) 228–231 (via researchgate.net)
2. Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10826/A I/14 a (1836-1846), bildid: C0013027_00330, s.308
3. Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10826/A I/15 c (1847-1856), bildid: C0013033_00409, s.388
4. Karl Gustaf Kastman et al: Storskifte på inägor, Västannor nr 1-52, Leksands sn, Kopparbergs län, 1819. Lantmäteristyrelsens arkiv akt U24-72:1 s.2

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

 
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
234C1m dated to 1839 with corr >= 0,51 and with overlap >= 76 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,64  7,10  76   7  based on 7 members
se007   0,59  6,33  76   9  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
swed305  0,58  6,11  76   6  2002 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
Kungsber  0,57  5,89  76  20  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
SodraDal  0,56  5,88  76   9  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed336  0,54  5,51  76   9  2011 Safsnas, Dalarna
SolorNor  0,52  5,17  76  17  1940 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
Prostpar  0,51  5,12  76   6  2005 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna, Israels, B, PISY, 150m       


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

234C01 1 Boningshus, Västannor, Leksand sn W PISY 234C01 2 Sweden Pinus sylvestris 1763 1839 234C01 3 T.Axelson
———— 234C01a, 1780–1837, +vittrad (Se bild 7.8 MB)
———— 234C01b, 1763–1839, yttersta ofullst, vittrad DistanceToPith=55; YearsToPith=15--40; (Se bild 7.8 MB)