1990-tals takspån på Äppelbo kyrka, utbytta 2023

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2023

Den 4 maj, när spånbytet på Äppelbo kyrka, 60.48953, 14.00472, just kommit igång, tog jag ur containern på måfå 11 spån, ur vilka sågades ut prov på omkring 2-3 cm, företrädesvis i yttre delen av mittsektionen. Spånen kommer från nedre delen av södra långhusets tak, nära takfoten. Ett av spånen (04) är spetsigt (från nedersta varvet), och de övriga vanliga spån med tvär nederkant. Tre föll vid sågningen sönder i två eller flera delar (prov 03, 07 och 11), och flera av spånen var något våta i delar av veden (splinten). Spånen hade tjärdoppats innan läggning och visade sig ha 38 till 98 ringar, ofta med stor andel splintved. Yngsta mätta ring är ofullständig (avskuren) 1995 års ring, och spånet kan tidigast ha lagts hösten 1995, men åren närmast därefter är troligare. På splintvedsstatisktiska grunder kan inte ett gemensamt fällningsdatum så sent som 2010 heller uteslutas. Träden kan beräknas ha varit mellan ca 80 och 120 år gamla om de fälldes tidigast hösten 1995. Spånen verkar tillverkade utan ambition att undvika splintved. Årsringsdateringarna visar att träden i de flesta fall är huvudsakligen nederbördskänsliga. Det är oklart om träden kommer från samma eller olika platser utöver att de antagligen är beståndsspridda. Kommer de från olika håll må proveniensen bestämmas så grovt som till östra mellansverige från Hälsinglands kustland och ner till Västmanland och södra Värmland med lågläntare delar av Dalarna – d.v.s ungefär Begslagsområdet. Om man skulle anta en gemensam proveniens så skulle den kunna vara nedre delen av Dalarna eller angränsande trakter.

Tvärsnittet på respektive prov, liksom den del som utgörs av kärnved, areaberäknades med hjälp av en digital avbildning, medan provens tjocklek (trädets längdriktning) mättes med skjutmått. Volym och andelen kärnved kunde därmed beräknas. Proven vägdes med 0,01 g nogranhet ca 12 timmar respektive 6 dagar efter att proven tagits ut. vikten minskade med 3%–9%, generellt mer i proven med mycket splintved. Efter sex dagars torkning var densiteten 481-648 kg/m3

Spånen tenderar i många fall att spricka, främst i splint och i vissa fall även i kärnved. Vittringen har tunnat ut den exponerade tredjedelen omkring 1,5 mm. Något skyddande tjärskikt har i stort sett inte byggts upp på den exponerade veden. Påbörjad röta i splintveden finns i några av spånen. Sprickbildningen är betydligt mer omfattande i splintveden än i kärnveden. Den korta hållbarheten för detta spån (ca 25 år) torde främst skyllas på bristen på tjärskikt (solskydd/offerskikt), och på den mycket höga andelen splintved (42%) och mindre på den relativt glesa veden (0,42-0,82 ringar/mm), som använts.

provmätta ringarsplintringarkärnvedsringarringandel kärnvedvolymandel kärnveddensitet (6 dagar)Bredd mmr/mm
235A0194563840%32%5311140,82
235A0282127085%100%6481330,62
235A0362332947%54%483910,68
235A0459362339%49%5441020,58
235A0548301838%38%483910,53
235A0648048100%100%584900,53
235A0789286169%61%5081350,66
235A0898544445%53%4821150,85
235A09383713%0%503900,42
235A105244815%26%542760,68
235A1173244967%80%4811160,63
1900 1950 2000 235A01 235A02 235A04 235A05 235A06 235A07 235A08 235A09 235A10 235A11
Splintvedsstatistik. Bruna staplar avser kärnved, gula splintved. Smala staplar avser avlägsnade men förväntade ringar. Se svarta linjerna representerar intervallerna inom vilka märg respektive barkkant förväntas. Splintvedsstatitik för tall enligt Grerdrum.1

Noter

1. Gjerdrum, Peder: Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule, Dendrochronologia 31 (2013) 228–231 (via researchgate.net)

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Bästa värden för medelkurvan erhålls mot referenser från Gästrikekusten, Norberg och Grangärde
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
01 Dalarna i topp, nederbördpräglat mönster.

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
02 Svaga korrelationer, men nederbördpräglat mönster som de flesta.
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
04 sammansatt signal, Hälsingland kan nog inte uteslutas
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
05 med övervägande nederbördssignal, otydlig proveniens.
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
06 med sammansatt signal och otydlig proveniens.
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
07 med nederbördssignal
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
08 skulle kunna vara från Hälsingland
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
09 med övervägande nederbördssignal
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
10 skiljer sig från de andra med övervägande temperatursignal och har vuxit kallare än de andra
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
11 med övervägande nederbördssignal


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 235A.fil and
swed323 (Norberg) dated to 1997 with corr >= 0,30 and with overlap >= 37 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,56  7,06  112  28  based on 10 members
235A01  0,58  5,22  55   8  1939-1994 +ofullst
235A05  0,50  3,92  47   3  1931-1978 
235A07  0,48  5,07  88  12  1882-1970 deformerade ringar
235A06  0,44  3,31  47   2  1884-1931 +ofullst
235A04  0,44  3,68  58   3  1932-1990 
235A11  0,42  3,87  71   0  1889-1961 +del, sönderfallande, många sprickor
235A08  0,41  4,40  97   6  1886-1983 
235A09  0,33  2,06  37   3  1936-1973 
235A10  0,30  2,20  51   0  1942-1993 
235A02  0,30  2,75  81   1  1883-1964 tjurved ytligt, splint oklar

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between available references in 235A.fil and
swed337 (Gästrikekust) dated to 2011 with corr >= 0,23 and with overlap >= 37 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,57  7,25  112  21  based on 10 members
235A07  0,46  4,85  88   6  1882-1970 deformerade ringar
235A11  0,46  4,31  71   6  1889-1961 +del, sönderfallande, många sprickor
235A01  0,44  3,57  55   3  1939-1994 +ofullst
235A02  0,44  4,34  81  12  1883-1964 tjurved ytligt, splint oklar
235A06  0,42  3,13  47   5  1884-1931 +ofullst
235A08  0,38  3,96  97   2  1886-1983 
235A05  0,34  2,42  47   1  1931-1978 
235A09  0,34  2,12  37  10  1936-1973 
235A04  0,30  2,33  58   2  1932-1990 
235A10  0,23  1,62  51   6  1942-1993 

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between available references in 235A.fil and
swed335 (Grangärde) dated to 2012 with corr >= 0,34 and with overlap >= 37 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,53  6,60  112  16  based on 10 members
235A01  0,53  4,61  55   6  1939-1994 +ofullst
235A06  0,48  3,63  47   2  1884-1931 +ofullst
235A11  0,47  4,46  71   0  1889-1961 +del, sönderfallande, många sprickor
235A04  0,46  3,86  58   7  1932-1990 
235A08  0,40  4,21  97   5  1886-1983 
235A02  0,39  3,73  81   4  1883-1964 tjurved ytligt, splint oklar
235A10  0,38  2,91  51   3  1942-1993 
235A07  0,37  3,73  88   9  1882-1970 deformerade ringar
235A09  0,34  2,15  37   6  1936-1973 
235A05  0,34  2,44  47   8  1931-1978 

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between available references in 235A.fil and
swed336 (Säfsnäs) dated to 2011 with corr >= 0,07 and with overlap >= 37 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,37  4,12  112   9  based on 10 members
235A10  0,47  3,72  51  12  1942-1993 
235A05  0,42  3,06  47   2  1931-1978 
235A08  0,38  4,04  97   4  1886-1983 
235A07  0,34  3,34  88   6  1882-1970 deformerade ringar
235A04  0,32  2,56  58  15  1932-1990 
235A01  0,27  2,01  55   6  1939-1994 +ofullst
235A11  0,26  2,24  71   2  1889-1961 +del, sönderfallande, många sprickor
235A06  0,25  1,75  47   5  1884-1931 +ofullst
235A09  0,20  1,23  37   4  1936-1973 
235A02  0,07  0,61  81   6  1883-1964 tjurved ytligt, splint oklar


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between available references in 235A.fil and
219C (Hälsingespån Järna-bisättningshus 2021) dated to 2004 with corr >= 0,20 and with overlap >= 37 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,47  5,51  112  11  based on 10 members
235A08  0,58  6,94  97  21  1886-1983 
235A04  0,49  4,16  58   0  1932-1990 
235A05  0,46  3,47  47   8  1931-1978 
235A01  0,41  3,32  55   2  1939-1994 +ofullst
235A10  0,40  3,05  51   4  1942-1993 
235A07  0,34  3,35  88   5  1882-1970 deformerade ringar
235A09  0,31  1,91  37  12  1936-1973 
235A11  0,26  2,23  71   0  1889-1961 +del, sönderfallande, många sprickor
235A06  0,24  1,66  47   3  1884-1931 +ofullst
235A02  0,20  1,77  81   3  1883-1964 tjurved ytligt, splint oklar

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

235A 1 Spån Äppelbo kyrka, södra skeppet, utbytta 2023 PISY 235A 2 Sweden Pinus sylvestris 1882 1994 235A 3 T.Axelson
———— 235A06, 1884–1931, +ofullst YearsToPith=5-20; Sapwood=0; (Se bild 1.4 MB)
———— 235A11, 1889–1961, +del, sönderfallande, många sprickor YearsToPith=5-25; Sapwood=24; (Se bild 1.4 MB)
———— 235A02, 1883–1964, tjurved ytligt, splint oklar Sapwood=12?; (Se bild 1.5 MB)
———— 235A09, 1936–1973, YearsToPith=15-45; Sapwood=37; (Se bild 1.4 MB)
———— 235A07, 1882–1978, deformerade ringar YearsToPith=4-14; Sapwood=28; (Se bild 2.3 MB)
———— 235A05, 1931–1978, YearsToPith=5-15; Sapwood=30; (Se bild 0.8 MB)
———— 235A08, 1886–1983, YearsToPith=6-15; Sapwood=54? (ojämn gräns); (Se bild 1.9 MB)
———— 235A04, 1932–1990, YearsToPith=5-15; Sapwood=36; (Se bild 1.5 MB)
———— 235A10, 1942–1993, YearsToPith=7-30; Sapwood=44; (Se bild 1.3 MB)
———— 235A01, 1939–1994, +ofullst Sapwood=41; YearsToPith=7-20; (Se bild 1.4 MB)