Taktrobrädor från Äppelbo kyrka, utbytta 2023

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2023

I samband med spåntaksbytet på Äppelbo kyrka, 60.48954, 14.00484, byttes i maj 2023 tre taktrobrädor nära takfoten på långhusets södra sida ut p.g.a rötskador. Brädorna är sågade med en grovtandad ramsåg. Två av brädorna var något över fyra meter långa och hade urtag i båda ändarna för infästning i sågen, medan den tredje var kortare med urtag endast i ena änden. Brädorna är skrädda så att inte överkanten på brädan ska luta inåt, och på nederkanten för att passa mot nästa brädas överkantsskrädning. Endast mycket lite splintved är bevarad, och yttersta befintliga ringar är i två fall från åren omkring 1720. Ett gemensamt sannolikt splintvedsstatistiskt fällningsintervall för de tre träden är 1760 – 1795 och är väl förenligt med att brädorna torde ha sågats i samband med nuvarande kyrkas uppförande under tidigt 1770-tal. Träden brädorna är sågade ur har visserligen samma tätvuxna karaktär, och ålder, men skiljer sig åt så mycket att härkomst från skilda bestånd alls inte kan uteslutas.

1550 1600 1650 1700 1750 1800 235C01a 235C01b 235C02a 235C03a
Splintvedsstatistik. Bruna staplar avser kärnved, gula splintved. Smala staplar avser avlägsnade men förväntade ringar. Se svarta linjerna representerar intervallerna inom vilka märg respektive barkkant förväntas. Splintvedsstatitik för tall enligt Gjerdrum.1 Märgen i åtminstone två av träden bör ha bildats omkring 1530-talet, och alla träden kan ha fällts i samband med den nuvarande kyrkans uppförande tidigt 1770-tal, då träden i så fall varit omkring 250 år.
Undersidan av brädorna vid ena änden, med urtag karaktäristiskt för ramsågat virke.
Ovansidan av det rötskadade området.
Några spikar från en av brädorna.
En annan del av takets insida som jämförelse, där återanvända släta och ibland målade brädor blandas med sådana sågade som är snarlika de nu undersökta.
Två brädändar. Den översta bör ha gått först i sågen, och den undre sist, varvid sista biten spräkts och jämnats till med yxa. Att urtaget varit på stockens undersida framgår även av riktningen på fiberdeformationen. Sågspåren lutar 2-4°, som om bänken skulle ha lutat något ner mot ramen och sågbladet.

Noter

1. Gjerdrum, Peder: Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule, Dendrochronologia 31 (2013) 228–231 (via researchgate.net)

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 235C01m.wid
dated to 1718 with corr >= 0,37 and with overlap >= 167 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,43  6,18  167   2  based on 5 members
Sfsn_PI  0,43  6,07  167   1  2004 Säfsnäs socken, Dalarna, T.Axelson 2009, PISY             
swed336  0,39  5,38  167   1  2011 Safsnas, Dalarna
Bingsjo  0,38  5,32  167  10  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga mm (B. Israels, T Axelson) P
swed335  0,37  5,16  167   1  2012 Grangarde, Dalarna, T Axelson
SodraDal  0,37  5,09  167   6  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 235C02a.pos
dated to 1721 with corr >= 0,34 and with overlap >= 122 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,39  4,65  122   9  based on 5 members
swed305  0,36  4,27  122  10  2002 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
Sfsn_PI  0,36  4,20  122   5  2004 Säfsnäs socken, Dalarna, T.Axelson 2009, PISY             
SodraDal  0,36  4,19  122   6  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed335  0,35  4,07  122   6  2012 Grangarde, Dalarna, T Axelson
se007   0,34  3,96  122   6  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 235C03a.pos
dated to 1709 with corr >= 0,50 and with overlap >= 155 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,60  9,26  155  30  based on 8 members
SodraDal  0,59  9,05  155  21  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed335  0,57  8,51  155  31  2012 Grangarde, Dalarna, T Axelson
FlodaSn0  0,56  8,40  155  26  2005 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
swed305  0,55  8,19  155  17  2002 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
Grangard  0,52  7,63  155  23  2004 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
se007   0,51  7,27  155  21  1888 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
swed336  0,50  7,22  155  30  2011 Safsnas, Dalarna
GagnefSo  0,50  7,16  155  17  1831 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720

235C 1 Ramsågade trobrädor, Äppelbo kyrka, W PISY 235C 2 Sweden Pinus sylvestris 1551 1721 235C 3 T.Axelson
———— 235C01b, 1556–1704, YearsToPith=15-30; Sapwood=0; (Se bild 3.3 MB)
———— 235C03a, 1554–1709, YearsToPith=10-20; Sapwood=21; (Se bild 7 MB)
———— 235C01a, 1551–1718, YearsToPith=10-40; Sapwood=13; (Se bild 3.6 MB)
———— 235C02a, 1599–1721, YearsToPith=20-80; Sapwood=27; (Se bild 5.4 MB)