Betjehea, Handbacken.


Sju prov togs från stugan på Betjehea, 60.45585, 14.69337, då den i juni 2003 var på väg att rivas (för att uppbyggas på annan plats). En stor del av timret verkar vara begagnat. Av de sju undersökta proven kan man se att tre är från 1781 (sista växtår) och tre från 1877 (sista växtår) Ett är från 1874, men det kan inte helt uteslutas att vankant saknas på detta prov. Utifrån detta torde vi våga antagandet att den nuvarande stugan är byggd ca 1878-80. Det återanvända timret kan sannolikt vara från den stuga som enligt storskifteskartan stod på ungefär samma plats 1806.

Genom studie av husförhörslängderna och storskifteskartan kan man se att de första på Betjehea är Bäck Eric Olsson född 1755 i Björbo och Kerstin Ersdotter född 1758 på Handbacken (Gammellustis). De gifte sig 17 augusti 1777 och hade således varit gifta fyra år när timret till stugan fälldes vintern 1781-82.

Torbjörn Axelson (juni 2003)

Andra byggnader

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

00000 1 Betjehea, Handbacken PISY 00000 2 1696 1877 00000 3
———— BetjHS11, 1697–1781, (Se bild 1.8 MB)
———— BetjHS14, 1698–1781, (Se bild 1.8 MB)
———— BetjHS21, 1721–1781, (Se bild 0.9 MB)
———— BetjHS12, 1753–1874, (Se bild 1.8 MB)
———— BetjHS13, 1696–1877, (Se bild 1.8 MB)
———— BetjHS22, 1725–1877, (Se bild 0.9 MB)
———— BetjHS23, 1757–1877, (Se bild 0.9 MB)