Andra objekt

Bänk från äldre inredning i Björbo Missionshus

En skiva sågades. I denna finns möjligen vankant. Vankanten var tydlig i andra änden av bänken, men det är möjligt att några av de yttersta ringarna kan vara avskavda i provet. 196 årsringar kunde mätas, och den yngsta dateras till 1827. Virket är ganska säkert tämligen lokalt. Eftersom splintveden är blå och vankanten såg ut att ha varit utsatt för väder och vind under en längre tid, så är det trolig att virket sågats ur en torrraka. Detta gör att det är svårt att mer exakt avgöra när virket sågades, men antagligen mellan ca 1835 och 1890. Närmare än så kommer vi nog tyvärr inte med dendrokronologins hjälp denna gång.

Torbjörn Axelson (2007-08-11)


2007-08-11 09:34:47  Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between BjMH01m and all available PISY references with corr>0.40 
and overlap>100 years. The provenience is local around Björbo (Probably < 100 km away) 
The good matches towards Jämtland (swed008 and swed023w) and Idre and the lack of good 
correlations towards references from lower altitudes and latitudes may indicate a stronger 
Temperature-sensitivity than normal in this area. 

        T-  Over 
     Corr Test lap 
all...  0,67 12,5 196 
GagnefSo 0,63 11,4 196 
SödraDal 0,57 9,6 196 
FlodaSn0 0,56 9,3 196 
Grangard 0,55 9,1 196 
swed305  0,52 8,5 196 
swed008  0,51 6,2 112 
swed023w 0,50 8,0 196 
idre   0,49 7,7 196 
se007   0,46 7,2 196 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820———— BjMH01m, 1630–1827, LocationBench probably from Björbo Missionskyrka EarthCoord6027N1443E Elev250m SpeciesPISY WaldKantecan not be far away but maybe not present Sapwood90 ("blue") StateSweden Personal_IDT. Axelson Interpretationabout 1835-1890 DateOfSampling2007-08-07 CommentMean of 3 measurment series. The wood seems to be sawn from a dry pine tree log. Mean of 3 measurment series. The wood seems to be sawn from a dry pine tree log.