Björbo stationshus: planka av 500-årigt träd

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2020

Ett prov från plankan som i sin helhet är 21 cm bred och med de 300 yttersta årsringarna bortkantade!
Omkring 2002, när jag just börjat med dendrokronologin, fick jag ett prov från en kraftig planka, 21 cm bred och 8 cm tjock, i Björbo stationshus 60.45309, 14.73025 Det saknas splintved och virket är av okänd proviniens och som nybörjader kunde jag inte datera det. Stationen öppnade 1904 och trädet måste således ha fällts något av åren omkring sekelskiftet 1900. I plankan finns 171 årsringar från åren 1415 till 1585. Märgen finns, men hur högt upp i trädet provet kommer ifrån är okänt, men knappast vid stubben. Trädet som att döma av korrelationsmönstret kanske vuxit i norra Dalarna eller södra Norrlands inland var alltså omkring 500 år när det fälldes. Dateringen säger således mycket litet om byggnaden där den sitter, men minner om de skogar som inte längre finns.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY)
and BjStn01 (mean of 2 radii) dated to 1585 with corr >= 0,32 and with overlap >= 136 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,53  8,09  170  17  based on 8 members
Älvdalen  0,48  7,03  170  17  1613 Älvdalen, Dalarna                    PISY/000  2 
JAEMTUA_  0,46  6,78  170  15  1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch/PISY/JAEMTUA2 Mit Daten von Torn.+Tua, J
jamt_gu  0,42  6,04  170  14  2006 Jämtland, B Gunnarsson
Bingsjo_  0,40  5,64  170  12  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 
norw016  0,39  4,84  136  18  2004 Gutuli, 6200 01211, 800m, Gutiérrez, PISY
se007   0,34  4,73  170  20  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Grangard  0,31  4,24  170   6  2004 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
SödraDal  0,31  4,20  170  14  2005 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580

BjStn0 1 Björbo stationshus PISY BjStn0 2 Sweden Pinus sylvestris 1415 1585 BjStn0 3 T. Axelson
———— BjStn01b, 1415–1518,
———— BjStn01, 1415–1585,