Bropetters parbod, Grangärde, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2012

Parboden med påspikat loft av brädor 2012.
Den 29 mars 2012 tog jag prov ur en parbod vi Bropetters i Grangärde, 60.27919, 14.98464. Boden har uppenbarligen en komplicerad tillkomsthistoria. Nedervåningen består av timmerväggar, medan övervåningen består av brädor spikade på en stomme som delvis består av återanvänt väggtimmer från en stuga. På utsidan i nedervåningens timmer finns borrade hål som efter byggandsställning redan i de nedersta stockarna, varför det är möjligt att nuvarande nedervåningen har varit övervåning på en ursprunglig bod.

Prov togs ur stockarna D2, D3, D6, D7, D8, D10. Av dessa lät sig endast tre stycken dateras: D2: 1785, D6:1786 och D7:1786.1 Prov togs även ur en av syllstockarna, vilken kunde dateras till 1830 (yttersta ring). Detta förhållande mellan väggtimmer och syllstock, kan ses som stöd för hypotesen att överdelen av en äldre bod ställdes på en ny syll ca 1831. Den nuvarande övervåningen av brädor är rimligen från 1900-talet. Prov togs ur flera av de återanvända stockarna som tidigare varit klinade, och därför kan antas ha suttit i en stuga. Eventuell datering av dessa stockar säger emellertid mycket lite om bodens byggnadshistoria!

Stugtimmer

Prov togs ur flera av de återanvända "stugstockarna" i boden, men endast två låter sig dateras. Den ena, BrPB7, mellantaksbjälken närmast hörnet C-D, har yttersta ring från 18272, och hörnstolpen A-B (BrPB9b) till 1882 mot diverse främst sydliga/låglänta referenser (se korrelationstabell nedan). Två prov togs även ur en mellanvägg i stugan, 60.27947, 14.98439, av vilka det ena (PrPSt1) kan dateras till 1824 (troligen fattas här någon eller några yttersta ringar) - denna datering ges främst mot det återanvända stugtimret i boden!3 Det andra provet från stugan (BrPSt0) har en besvärlig tillväxtkollaps som gör dateringen extra svår. Det finns en viss korrelation för 1827 mot främst en kronologi för en låg myrholme 4 Om denna datering är riktig - vilket inte är säkerställt - stärks tolkningen att det stugtimmer som använts för att bygga på ett loft i boden tidigare suttit i parstugan, och tagits därifrån i samband med reparation. I så fall är detta en indikation på att parstugan kan ha byggts i två omgångar: ca 1828 och ca 1883, men den enda stocken som daterats till 1882 kan givetvis också ha något annat ursprung.

Dateringarna av stugtimmer till 1827 och syllstock till 1830 (sista ring), visar i varje fall att det vid denna tid byggdes flitigt på gården.

BrPB9b - korrelationsmönster

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references in PISY-Skandinavien120403.rwl and
BrPB9b.pos dated to 1882 with corr >= 0,35 and with overlap >= 114 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,53  6,54  114  based on 8 members
swed309A  0,42  4,89  114 Aneby, Småland (Bredesta/Lysing)            PISY
Estonia  0,40  4,68  114 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
ESVEALAN  0,40  4,63  114 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY
Grangard  0,40  4,60  114 Grangärde, Dalarna                   PISY
HallandP  0,38  4,41  114 Halland                         PISY
BratPISY  0,36  4,05  114 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
se005-go  0,35  4,00  114 Gotland (Lunds Universitet, "extraterastrial")     PISY
FlodaSn0  0,35  3,96  114 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY


Noter

Noter

1. Dateringen av D7 är mycket svag och mot diverse udda referenser, men då året är samma som för bredvidliggande stock kan den nog godtas
2. Matchar på 1827 mot en rad regionala kurvor, bäst mot Kungsberg-PISY av J-O Språng med t=5.65 (prop2Yrs)
3. t=6.1, n=87
4. Axelson: Några torrtallar på Sälsfloten, Floda sn, Dalarna, 2012Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

BrP 1 Bropetters bod, Grangärde, Dalarna PISY BrP 2 Sweden Pinus sylvestris 6017N1459E 1657 1882 BrP 3 T. Axelson BrP #### Bod: 60.279196,14.984632
———— BrPB0a, 1717–1785, D2, Vk (Se bild 3.8 MB)
———— BrPB2a, 1686–1786, D6, Vk. (Se bild 3.8 MB)
———— BrPB3a, 1736–1786, D7, Vk (Se bild 3.8 MB)
———— BrPB7a, 1731–1827, Mellantakbjälke närmast C/D. återanvänt väggtimmer från stuga (Se bild 5.3 MB)
———— BrPB10a, 1657–1830, Vk, Syll-B (Se bild 5.3 MB)
———— BrPB9b, 1768–1882, brand juli detta år (Se bild 4.7 MB)
2 1 0.2 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

BrP 1 Bropetters stuga, Grangärde, Dalarna PISY BrP 2 Sweden Pinus sylvestris 6017N1459E 1657 1882 BrP 3 T. Axelson BrP #### Stuga:60.279475,14.984396
———— BrPSt1a, 1737–1824, yttersta ofulst? (Se bild 5.3 MB)
———— BrPSt0a, 1729–1827, mellanvägg, parstuga. Vk (Se bild 5.3 MB)