Trösklada i Forsen, Björbo, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2010

Bergmans trösklada i samband med provtagningen
En rödfärgad tröskalda av barkat rundtimmer och rännknutar med sexkantskalle finns hos Bergmans i Forsen, 60.45922, 14.68153. Ladans inre mått är 585x685 cm. Prov togs med tillväxtborr (5 mm) stockarna B11, B12, B13, B14 och i B15 (nuvarande östgaveln). Timret är ganska klent, frodvuxet talltimmer, med endast knappt 50 årsringar. Med så få årsringar går det sällan att göra en säker datering, men denna gången visade sig årsringsmönstret ha en mycket övertygande överensstämmelse med referenskurvorna, och sista årsringen kan konstateras var från 1720. Denna ring är fullständig i tre av de fem proverna, och finns till stor del bevarad i de båda andra. Timret är alltså fällt vintern 1720/21 och timringen skedde antagligen under året 1721. Det kan noteras att den nuvarande gårdsplatsen ännu är obebyggd på 1806 års storskifteskarta, varför det är uppenbart att den flyttats. En del timmer på D-gaveln har vänts.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Medelvärdeskurvan av de fem stockarna ger ett T-värde på nästan 10 mot den bästa referensen:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between available references in D:\Dokument\DendroNya\Kronologier\PISY-Skandinavien100305.rwl and
D:\Dokument\DendroNya\Floda-Björbo-Nås\Bergman-Forsen-trösklada\Brgm3
dated to 1720 with corr >= 0,60 and with overlap >= 49 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,76  8,12  49  based on 8 members
FlodaSn0  0,82  9,82  49  1405-2005 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
SödraDal  0,79  8,75  49  1362-2005 Södra Dalarna                      PISY
swed305  0,76  7,91  49  1451-2002 Björbo, Dalarna                     PISY
Bingsjo_  0,72  7,20  49  1400-1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
se007   0,64  5,65  49  931-1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
GagnefSo  0,63  5,62  49  1362-1831 Gagnef-Djura                      PISY
Grangard  0,62  5,40  49  1398-2004 Grangärde, Dalarna                   PISY
Kungsber  0,60  5,15  49  1458-2005 KBPISY 1 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland       PISY
De enskilda proven passar också bra eller mycket bra mot den bästa av ovanstående referenser:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between all members of the collection Brgm3.fil 
and the reference FlodaSn0 (Proportion of last two years growth (2,0,T) dated to 2005 
First column group is based on dating of the collection to 1720. (Offsets are relative to reference.) 
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref---------------------
         Off Over *P2Yrs------ BaPi------- BesIE
     Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC
all...   50  285  49  0,82  9,8  0,84 10,5  0,81   
Brgm301a  41  285  40  0,75  7,0  0,70  6,0  0,73   
Brgm302a  29  286  28  0,80  6,8  0,84  7,6  0,81   
Brgm303a  48  285  47  0,70  6,6  0,69  6,4  0,72   
Brgm304a  42  285  41  0,69  6,0  0,65  5,3  0,68   
Brgm305a  49  286  48  0,49  3,8  0,43  3,2  0,58   
All member offsets are at points of best match!

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1680 1690 1700 1710 1720

Brgm3 1 Trösklada, Bergmans, Forsen, Floda sn, W PISY Brgm3 2 Sweden Pinus sylvestris 250m 6027N1441E 1671 1720 Brgm3 3 T. Axelson Brgm3 #### 60º27'33.2"N, 14º40'53.5"E
———— Brgm305a, 1671–1719, B15, +1 ofullst (Se bild 5 MB)
———— Brgm302a, 1691–1719, B12 (ej vk) (Se bild 5 MB)
———— Brgm303a, 1673–1720, B13, vk (Se bild 5 MB)
———— Brgm304a, 1679–1720, B14, vk (Se bild 5 MB)
———— Brgm301a, 1680–1720, B11. Vk (Se bild 5 MB)