Pannrum/verkstad, Domargården, Handbacken

Byggt på annan plats 1720 och flyttat till Domargården ca 1835
Knutkedja
Den andra augusti 2003 gjordes ett antal borrprov från den norra delen av uthuslängan på Domargården, Handbacken, 60.45797, 14.68897 som nu används som pannrum och verkstad, men som tidigare torde ha varit en trösklada. De stockar som nu utgör södra innerväggen, men som en gång varit en yttervägg är bilad endast på insidan, medan utsidan ännu är rundtimrig och omålad - övriga sidor är bilade på båda sidor och rödfärgade. Knuthaken är sluttande och skallarna sexkantiga. Flera ristningar finns, bl.a ett bomärke och initialer för Jöns Olsson(eller Jon, "tvärpinnen" kan skönjas, men ser oavsiktlig ut), med årtalen 1746 och 1753. Även AES och KED finns, vardera en gång, enkelare utfört och utan årtal. Någon Jöns eller Jon Olsson finns inte i Ovanmejdan, Handbacken eller Forsen dessa år, och någon byggnad fanns inte heller på platsen vid storskiftet (1807).
Tre prov från denna vägg, med vankanten intakt kunde dateras till sommaren 1720 (brr51, brr52, brr54). Åtminstone hela nedre delen av väggen är av grantimmer. Prov togs även ur två syllstockar (tall), som torde vara fällda våren 1835, eller möjligen sensommaren 1834 (savbarkat med full sista ring, brr61, brr62).

Min tolkning är att huset uppfördes i hast sommaren 1720, kanske i Floda, men att det flyttades till nuvarande plats troligen 1835, varvid de väggar som skulle komma att synas bilades av, medan den återstående väggen lämnades som den var.

Torbjörn Axelson (aug 2003)

Jöns OlsSon 1746
Jöns OlsSon 1753
Karin ErsDotter
Anders ErsSon

Huvudbyggnaden, 60.45818, 14.68867, två virken uttagna för ny dörrgenomgång till utbyggnad på bottenvåning (2003) har dendrokronologiskt undersökts, och visat sig vara fällda vintern 1871-72. Eftersom den nuvarande stugan enligt uppgift är byggd 1922, så måste antas att detta timmer tidigare använts för en annan byggnad. (mars 2003)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 2 1 0.2 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

brr 1 Timber houses Domargarden Handbacken, Bjorbo PISY . brr 2 SWEDEN Scotch pine 200-350M 6028 1443 1619 1871 . brr 3 Torbjorn Axelson, Handbacken, Bjorbo, Sweden .
———— Brr61m, 1619–1834, syllstock i pannrum [Brr61a][Brr61b]
———— Brr62, 1663–1834, syllstock i pannrum (Se bild 1.2 MB)
———— brr4, 1740–1871, Från bostadshus
———— brr3, 1747–1871, Från bostadshus
2 1 0.2 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720

brr 1 Timber house Domargarden Handbacken, Bjorbo PCAB . brr 2 SWEDEN Norway spruce 200-350M 6028 1443 1577 1720 . brr 3 Torbjorn Axelson, Handbacken, Bjorbo, Sweden .
———— Brr53, 1577–1713, (Se bild 1.6 MB)
———— Brr52, 1589–1719, (Se bild 1.6 MB)
———— Brr51, 1608–1719, (Se bild 1.6 MB)
———— Brr54, 1657–1720, (Se bild 1.6 MB)