Korrelationen mellan skördeutfall 1683-1780 och årsringsdata
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2011
English version


Jag återfann av en händelse en tabell över skördeutfallet i Sverige under perioden 1683-1780, gjorda av någon vid namn Ekman 1783.1 Han använder sju olika omdömen, vilka jag byter mot siffror, för att kunna jämföra med dendrodata:
Jag gör en standardkörning mot tillgängliga skandinaviska tallkronologier2, som om serien baserad på Ekmans lista hade varit en vanlig mätserie från ett årsringsprov med normaliseringsmetoden "proportion of last two years". Det betyder att det är endast variationen år från år som jämförs - Ekmans omdömen innehåller ju inte heller rimligen någon data beträffande mer långsiktiga förändringar. Resultatet överraskade mig ändå en smula: Förvånansvärt höga korrelationer erhålls mot tall-kronologier från framförallt Gästrikland3 (T-värde > 6), men hyfsade även Dalarna och sydöstra Småland. De första ca 15 åren ger dock betydligt lägre korrelationer än de senare. Till stor del beror det på att den tunna ringen för 1688 inte sammanfaller med missväxten som rapporteras året före. Även de sista åren, ger också något svagare korrelation.

Det är oklart varför korrelationen med just Gästriklands tallar är så stark, och kan säkert ha flera orsaker. Gästrikland sägs vid denna tid ha varit ett viktigt område för spannmålsodling, då åkrarna kunde gödslas väl genom god tillgång på gödsel från nötboskap, som kunde födas genom god tillgång på betes- och slåttermarker, och växtförhållandena där kan ha fått stort genomslag på skördeomdömet generellt, men likväl måste produktionen i dessa områden rimligen ändå vara marginell i förhållande till de stora slättbygdernas. Det är också möjligt att Ekman, om vilken jag inte känner till något närmare, lade stor vikt vid Gästrikland och angränsande skogsdominerade områden i sin bedömning - eller till och med byggde på mer lokalt källmaterial från dessa trakter? I vilket fall som helst speglar denna kronologi från 200 m över havet, balansen mellan värme och nederbörd, på ett sätt som tydligen till stor del motsvarar spannmålens krav - åtminstone under stora delar av 1700-talet.

Diagram som visar korrelationen mellan Tallkurvan från Kungsberg i Gästrikland (grön och röd) och Ekmans skördeomdöme (blå och svart).
Röd och svart kurva visar normaliserade värden. Missväxtåren är markerade.Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between references and
SKRDekm dated to 1780 with corr >= 0.25 and with overlap >= 90
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
Kungsber  0.53  6.07  97  1458-2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
Bingsjo_  0.46  5.09  97  1400-1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
SE003-Hö  0.45  4.84  92  1688-1998 Högelycke, Nybro (Extraterastrial SE003)        PISY
SödraDal  0.44  4.84  97  1362-2005 Södra Dalarna                      PISY
se007   0.44  4.75  97  931-1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
swed305  0.43  4.60  97  1451-2002 Björbo, Dalarna                     PISY
BratPISY  0.42  4.48  97  1153-1904 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
ESVEALAN  0.39  4.09  97  1661-2004 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY
HallandP  0.34  3.56  97  1605-2006 Halland                         PISY
swed022w  0.33  3.35  97  1128-1987 Gotland (Schweingruber)                 PISY
Petmyra  0.27  2.63  90  1690-2002 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna             PISY
Savolinn  0.26  2.64  97  535-2002 Savonlinna-området. Sammanslagna från ITRDB      PISY
swed302  0.25  2.56  97  1583-1995 NAMDO 1 Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003) PISY

SKRDE 1 Ekmans skördeomdöme 1683-1780            
SKRDE 2 Sweden                          1683 1780
SKRDE 3 Ekman 1783 (interpretation: T. Axelson)
SKRDE  #### I have interpreted Ekmans judgments as: missväxt (failure) 50; dyr (dearth) 60; ringa (small) 65; knapp (little) 70; svag (weak) 75; medelmåttlig (normal) 80; ymnig (rich) 100
SKRDekm 1683  80  65  80  70  50  70  80
SKRDekm 1690  100  100  80  70  60  70  70  50  50  60
SKRDekm 1700  100  100  80  80  100  80  80  80  80  50
SKRDekm 1710  80  80  100  100  80  100  80  70  70  50
SKRDekm 1720  80  80  100  80  70  80  50  70  80  100
SKRDekm 1730  80  80  100  80  80  80  80  100  100  80
SKRDekm 1740  70  50  70  80  100  65  70  50  75  60
SKRDekm 1750  100  80  80  100  80  80  70  75  80  100
SKRDekm 1760  80  70  50  75  70  80  80  80  100  100
SKRDekm 1770  80  50  70  80  80  70  80  100  80  100
SKRDekm 1780  70  999


Noter

1. Ekmans skördeomdömen 1683-1780 i Sverige, inlägg av Stefan Lundgren 04 jul 2005, 13:25 på http://forum.skalman.nu/viewtopic.php?f=44&t=19914&p=292484, med hänvisning till Per-Erik Brolin i Statistisk tidskrift nr 10 1954
2. Tillgängliga gran- och ekreferenser testades också, men gav inga eller bara svaga korrelationer.
3. Jan-Olov Språng: Kungsberg PISY, Cybis wiki, (Pinus sylvestris ring width collection from the area around Järbo in western Gästrikland, about 200 m a s l, 60º46´N, 16º28´E.) Master compiled by CDendro NegExp-detrend functionDenna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/