Stockbåt vid Floda hembygdsgård
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2010

Den ännu odaterade "kabbekan" vid Floda Gammelgård ligger instucken under ett tak. Den är 350 cm lång, 33 cm hög och 57 cm bred i aktern och 44 cm i fören.
Efter den lyckade dateringen av en stockbåt i Färmsnäs, Mockfjärd i april 2010, tog jag även ett prov för dendrokronologisk analys ur stockbåten ("kabbekan" på flodamål) som ligger vid Gammelgården i Floda, 60.50708, 14.80636 , och möjligen är identisk med den "kabbeka" vid Ekfän som omtalas i "Blåklockan".1 Denna båt är i mycket sämre skick än den i Mockfjärd, och, vad värre är, så innehöll det prov om 110 mm, som kunde tas något snett in mot en lämnad "spant" mindre än en meter från aktern, endast 75 ringar, vilket visade sig inte vara tillräckligt för en datering. Möjligen går det att få fram ytterligare några ringar om ett kompletterande prov tas i aktern, men trädet som använts är tämligen frodvuxet, så förutsättningarna för en lyckad datering är måttliga.

Mätserier för provet finns redovisade nedan i Heidelbergformat, både vanlig ringbredd och "latewood"-värden i den händelse en längre latewood- referens skulle komma att bli tillgänglig i framtiden.

Noter

1. www.dala-floda.se/wp-content/uploads/2014/04/blaklockan.pdf

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000

Location=Stockåt, Floda Gammelgård, Dalarna COUNTRY=Sweden Name=T. Axelson SPECIESCODE=PISY SPECIESNAME=Pinus sylvestris COMMENT=No waldkante, 47 sap wood rings.

———— FGSB1aL, 4923–5000, Latewood
———— FGSB1a, 4923–5000,