Grått litet gavelhärbre från Mossel, Hembygdsgården, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, hösten 2019
Boden i april 2004
och i oktober 2019.
Knutkedja CB.
Samma kedja från andra sidan.
Dubbelhaksknutar om än med grunda underhak och påtagligt flack vinkel mellan halsningarna, som likväl går ut på skallen och gör den sexkantig var så vitt jag hittills sett en ovanlig variant också på 1770-talet.
Det lilla gråa gavelhärbret på Floda hembygdsgård, 60.50693, 14.8072, hämtat från Kopplagården i Mossel med sitt imponerande draglås av Olof Nilsson i Lima 1676, ger ett lite fantasieggande intryck, och tilldrog sig mitt intresse redan när jag var nybörjare i dendrokronologin och tog 2003 tre prov ur golvklovor, som gav en datering under senare delen av 1770-talet. Låsets datering ett sekel tidigare och det lite avvikande utseendet har gjort att tvivel funnits om huruvida dateringen gäller även väggarna, eller om underredet och golvet kanske blivit utbytt. Konstruktionen med golvklovorna framdragna som bro gör dem utsatta. Väggarna är rundtimrade med sneda dubbelhaksknutar och skallarna har i huvudsak en något sexkantig form, men vinkeln mellan fasetterna är trubbigare än på de sexkantknutar som timrats före mitten av 1700-talet. Detta talar i sig för att timringen kan vara gjord under senare hälften av 1700-talet, när många knutformer samtidigt var i bruk i socknen. Hösten 20191 valde jag att ta några kompletterande prov, för att se om den sena dateringen skulle kunna bekräftas, eller om vi möjligen ändå skulle kunna ha en för bygden i så fall unik 1600-talstimring. Med nya prov både i väggtimmer och underrede kan 1778 års ring påvisas, i vissa fall troligen fullständig, i andra fall ofullständig (vittrad) eller avskavd. Härbrets golvtiljor och väggtimmer kan därför konstateras vara samtida och fällt 1778/79 och härbret kan därför konstateras vara timrat ca 1779.2 Väggtimret är frodvuxet med mindre än 60 årsringar medan tiljor och mushyllor är mycket tätvuxet med mer än 200 årsringar. Om endast låset eller hela dörren återanvänts har inte undersökts. Under senare år3 har boden fått nytt stolpunderrede och nytt tak. Bodens inre mäter 1,6 m × 2,0 m och på framsidan skjuter sidoväggarna ut 0,6 m framför A-väggen.

Noter

1. Proven togs vid två tillfällen, 1:a och 22:a oktober 2019.
2. I tidigare rapport angavs ca 1778 då 1777 års ring var den yngsta som kunde konstateras i de gamla proven.
3. Åtminstone efter april 2004, då jag fotograferade den.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

Fghrg 1 litet grått härbre, Floda hembygdsgård, Dalarna PISY Fghrg 2 Sweden Pinus sylvestris 1529 1778 Fghrg 3 T. Axelson Fghrg #### 60.50693, 14.8072
———— FGhrg16, 1557–1662, Tilja B1 (smal). extremtät splint omätt +>10 i kärna också omätt. (Se bild 6.6 MB)
———— FGhrg13, 1529–1773, Tilja B2 (inkl smal), ej vk (Se bild 3.9 MB)
———— FGhrg12, 1559–1774, Tilja B3 (inkl smala) +>0 (Se bild 3.9 MB)
———— FGhrg11, 1566–1777, D0 (mushylla) (+fullst-skadad?) (Se bild 3.9 MB)
———— FGhrg21, 1721–1777, B5 (mushylla oräknad) (Se bild 1.6 MB)
———— FGhrg20, 1723–1777, C7, +ofullst (uselt prov borde nog kasserats) (Se bild 1.6 MB)
———— FGhrg18, 1730–1777, D1 +ofullst (Se bild 6.6 MB)
———— FGhrg15, 1563–1778, B0 (mushylla) (Se bild 6.6 MB)
———— FGhrg17, 1729–1778, B1 (mushylla oräknad) (Se bild 6.6 MB)
2 1 1730 1740 1750 1760 1770

Fghrg 1 litet grått härbre, Floda hembygdsgård, Dalarna PCAB Fghrg 2 Sweden Picea abies 1728 1778 Fghrg 3 T. Axelson Fghrg #### 60.50693, 14.8072
———— FGhrg14, 1728–1778, C1 PCAB (Se bild 6.6 MB)

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in FGhrg-pisy.fil and
se007 (Dalarna in project extraterestrial)
dated to 1888 with corr >= 0,30 and with overlap >= 47 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,55 10,30  249  49  based on 9 members
FGhrg17  0,63  5,61  49   7  1778 B1 (mushylla oräknad)
FGhrg21  0,63  5,96  56  11  1777 B5 (mushylla oräknad)
FGhrg18  0,60  4,97  47   5  1777 D1 +ofullst
FGhrg13  0,47  8,29  243  17  1773 Tilja B2 (inkl smal), ej vk
FGhrg12  0,45  7,39  215  18  1774 Tilja B3 (inkl smala) +>0
FGhrg11  0,39  6,19  210  15  1777 D0 (mushylla) (+fullst-skadad?)
FGhrg15  0,37  5,88  214  14  1778 B0 (mushylla)
FGhrg16  0,30  3,25  105   1  1662 Tilja B1 (smal). extremtät splint omätt +>10 i kärna också omätt.
FGhrg20  0,30  2,28  53   2  1777 C7, +ofullst

Referensen se007 ('Dalarna' från project Extraterestrial, Lunds unv.) används eftersom proven FGhrg11, FGhrg12 och FGhrg13 som togs 2003 i olika kombinationer ingår i flera av de lokala referenskurvorna, bl.a swed305, FlodaSn och SödraDal, varför jämförelse med dessa skulle ge oärligt höga korrelationsvärden.

Granprovet ur stock C1 har 50 ringar och ger corr=0,68, TTest=6,5 mot DalarPC med yttersta ring på 1778.