Hökkärråkerladan i Mossel, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (2009-02-19)

Ladan vid Hökkärråkern nära vägen till Grontjärn

Ladan vid Hökkärråkern väster om Mossel (vid vägen mot Grontjärn), 60.52138, 14.738378, besöktes 17 februari 2009 tillsammans med Jan-Erik Jonsson i Mossel och av mig ensam den 19 februari för kompletterande iaktagelser. Prov togs med tillväxtborr för dendrokronologisk analys ur stockarna B4, B5, B6, B7, D7 och A9a och A10a (räknat medsols med ingångsgaveln som A). Alla de undersökta stockarna är av tall utom B5 som är av gran. Många av tallstockarna uppvisar brandljud. Den dendrokronologiska analysen visar att fällningen skedde vintern 1758. Ladan kan därför antas vara byggd inför skörden 1759. Resultatet av undersökningen är något överraskande då det ovanför dörren är med kniv inskuret årtalet 1757 samt namnet Erich nilson med vacker frakturhandstil! Namnet och årtalet är, ehuru båda skurna med kniv, stilistiskt åtskilda och kan vara gjorda av olika personer och vid olika tillfällen. Dessutom iakttogs en inristning på den högra gåten (utifrån räknat), bestående av två ganska illa skurna bokstäver "KE" (K med raka skänklar), vilket antagligen ska uttydas "Karin Ersdotter". Inga flyttmärken kunde hittas varken på in- eller utsidorna, varför det finns skäl att tro att ladan står på sin ursprungliga plats.

Erich nilson 1757. Namn och siffror fotograferade dels med blixt och dels med skakig kamera i släpande ficklampsljus, då adekvat fotoutrustning inte medtagits...

E. R. Gummerus (Det gamla Floda, 1970) anger i en lista över åkernamn i en fotnot till "Västgötens åker – v. Kläbergsvägen" på sidan 146: "I väggen på ladan vid Västgötens åker står ristat PAM 1757, vilket såsom Jans Erke' säger säkerligen betyder Per Andersson Mollgren, Västgötens ursprungliga namn". Denna uppgift torde han delvis ha hämtat från K-E Forsslund (Floda: Med Dalälven från källorna till havet, del II, bok IX, s. 73), som i sin tur hänvisar till "E. i Mora Tidning 7.12.1925"). Forslund skriver: "En stock i en gammal silvergrå lada bär ristningen P. A. M. 1757, det är Per Andersson Mollgren som han hette efter sin hemsocken Molla i Västergylln". Noteringen, åtminstone enligt Gummerus, bör avse denna lada, men dessa bokstäver återfanns således inte vid tillfället, men alltså väl årtalet. Är det fråga om en felläsning, ett minnesfel eller undandrog sig denna inskrift endast våra blickar, eller kan det vara en sammanblandning med en annan inskrift?

Vilken Erik Nilsson som avses har inte kunnat utrönas. Det fanns vid tiden två eller tre med det namnet i Mossel, men ingen av dessa måste naturligtvis med nödvändighet vara den som här avses. Ladan är timrad med enkla rännknutar och stockarna, som är av vinterbarkat rundtimmer av påtagligt skiftande dimensioner, saknar långdrag. Dörröppningen har behållit sina ursprungliga dimensioner, och är placerad mitt på gaveln och omfattar varv 4-10 av totalt 16 (syllar men ej rösten medräknade). Gåtarna är relativt kraftiga, men gåtspåren av den enkla, spetsigt V-formade typen. De sitter väl på plats. De tre mellersta av de totalt nio golvtiljorna av klovor, som går från gavel till gavel, går ut framför ladans ingång, så att en trappavsats därigenom bildas. Taket är relativt flackt och röstet består endast av två varv, men åsarna är så många som sex (Ingen entydig nockås finns alltså), varför det kan antas att ingen navare använts vid byggnationen. Ladan är försedd med ett bra plåttak, men är tyvärr mycket invuxen i den granskog som numer beväxer hökkärråkern. Träden som användes var, när de fälldes, upp till dryga seklet gamla, och i många fall påverkade av brand. Tillväxten är efter cirka 1708 ojämn.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Statistiska dateringsdata och mätdata. Uppmätningen har gjorts med Cybis CooRecoorder från scannade bilder av proven i upplösningen 2400 dpi.
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in FHKA-PISY.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,15 and with overlap >= 19
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,76 12,22  113  based on 10 members
FHKA02a  0,54  6,01  92  1666-1758
 Stock B4 (PISY)
FHKA02b  0,61  6,83  79  1667-1746 
FHKA03a  0,62  8,00  107  1651-1758
 Stock B6 PISY +1-2 ringar
FHKA03b  0,15  0,61  19  1651-1670 barkskada
FHKA04a  0,61  7,90  108  1650-1758
 Stock B7
FHKA04b  0,56  6,38  90  1650-1740 
FHKA05a  0,54  6,66  108  1645-1758
 Stock D7
FHKA06a  0,58  6,43  84  1673-1757
 Stock A9a - Skadat (ej vankant)
FHKA06b  0,45  4,36  75  1672-1748 
FHKA07b  0,55  6,74  106  1648-1758

 Stock A10a
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available PCAB references FHKA01a.pos (stock B5)
dated to 1758 with corr >= 0,43 and with overlap >= 72
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,56  5,59  72  based on 3 members
HusklGör  0,53  5,20  72 Gördalen Särna, Dalarna        PCAB
JAEMTUA_  0,46  4,33  72 JAEMTUA1 Jämtland, historisch     PCAB
swed312  0,43  3,93  72 Bjorbo (and Grangarde), Dalarna    PCAB

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

FHKA 1 Lada Hökkärrsåkern, Mossel, Floda, Dalarna PCAB FHKA 2 Sweden Picea abies 200m 6031N1444E 1686 1758 FHKA 3 T. Axelson
———— FHKA01b, 1686–1750, (Se bild 5.8 MB)
———— FHKA01a, 1686–1758, B5, PCAB (Se bild 5.8 MB)
2 1 0.2 0.1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

FHKA 1 Lada Hökkärråkern, Mossel, Floda, Dalarna PISY FHKA 2 Sweden Pinus sylvestris 200m 6031N1444E 1645 1758 FHKA 3 T. Axelson
———— FHKA03b, 1651–1670, barkskada (Se bild 5.8 MB)
———— FHKA04b, 1650–1740, (Se bild 5.8 MB)
———— FHKA06a, 1673–1757, A9a Skadat (ej vk) (Se bild 5.8 MB)
———— FHKA05a, 1645–1758, D7 (Se bild 5.8 MB)
———— FHKA07b, 1648–1758, A10a (Se bild 1.2 MB)
———— FHKA04a, 1650–1758, B7 (Se bild 5.8 MB)
———— FHKA03a, 1651–1758, B6 (Se bild 5.8 MB)
———— FHKA02a, 1666–1758, B4 (Se bild 5.8 MB)