Fyra lador i Floberget (Brobacken), Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2011


Lada 1: Odaterad men byggd senast 1848 att döma av inskription.
Lada 2:Lada byggd 1832.


Den 18 juli 2011 begav jag mig tillsammans med Leif Lundin till Floberget för att undersöka tre lador och en ladruin i Brobacken. Vi tog med tillväxtborr prover ur ladorna och fotograferade en del ristningar.

Lada 1

Den första ladan, 60.53497, 14.88813, är av dubbelsidigt bildade stockar, med långdrag och dubbelhaksknutar med raka hak. Ingången på långsidan nära hörnet mot vägg B, och med avbalkning. Timret är frodvuxen tall. Prov togs ur tre stockar, D2, D4 och A10a, men tyvärr misslyckades dateringen. På insidan (vägg B) finns en del ristningar bl.a, EJS (Erik Jöns Son) 1848 (rispat, inte inskuret).

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 7950 7960 7970 7980 7990 8000

FLBB2 1 Barn, Floberget (Brobacken), Floda parish, Dalarna PISY FLBB2 2 Sweden Pinus sylvestris 250m 6032N1453E 7943 8000 FLBB2 3 T. Axelson FLBB2 #### undated, synchronized
———— FLBB13a, 7943–8000, (Se bild 1 MB)
———— FLBB10a, 7959–8000, (Se bild 1 MB)
———— FLBB11a, 7963–8000, (Se bild 1 MB)

Lada 2

Den andra ladan, ett stycke nedanför i sluttningen, 60.53474, 14.88964, av samma typ som föregående. Alla stockar tycks vara av samma ursprung. Prov togs ur D3 (något skadat), D4, D5, D6 och D7. Alla stockarna är från träd fällda vintern 1831/32.

Det finns ristningar i och på ladan. En på utsidan på stock B16, alltså översta fullånga stocken på gaveln "EES 1832". Den är kraftig, och sitter så till att den knappast tillkommit i okynne. Årtalet stämmer väl med dateringen. Den bör alltså tolkas att Erik Ersson timrade ladan 1832. På B-väggens insida finns ett flertal inskurna namn och årtal: XBEDESSDBX; BEDEASDB, +AJDJJSDA, OES; SYRHOLN, ONilsl? E S 1867, 1839 AES, MPD, OPS, PES, OPS 1839?; LLS, OE, P (J avser här i samtliga fall Jon, alltså I med tvärpinne). På den inne delen av väggen finns inskuret: EPS och AES I SYRHOLN 1839.

2 1 0.2 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

FLBB2 1 Barn, Floberget (Brobacken), Floda parish, Dalarna PISY FLBB2 2 Sweden Pinus sylvestris 250m 6032N1453E 1738 1831 FLBB2 3 T. Axelson FLBB2 #### 60º32'5.1"N, 14º53'22.7"E
———— FLBB20a, 1765–1829, D3, +>0 (Se bild 3.2 MB)
———— FLBB23a, 1738–1831, D6, vk (Se bild 3.2 MB)
———— FLBB22a, 1740–1831, D5, Vk. (Se bild 3.2 MB)
———— FLBB24a, 1751–1831, D7, Vk (Se bild 3.2 MB)
———— FLBB21a, 1754–1831, D4, vk (Se bild 3.2 MB)
Lada 3: Rundtimmerlada med långdrag och dubbelhaksknutar
från 1799.
Lada 4:Resterna efter en enkel rundtimmerlada från 1741 .

Lada 3

Den tredje ladan står ytterligare ett stycke ner i backen, 60.5344, 14.88991. Det är en rundtimmerlada med enkelkattsknutar och tämligen lodräta hak. Dörren på långsidan närmast B-vägg, varigenom stockarna A4-A9 är delade. Prov togs ur stockarna D3, D5, D6, D7, D8, D9. Alla proven är av tall och daterar stockarna till vintern 1798/99. Ladan torde troligast vara byggd 1799.

Några ristningar finns på B-väggen (stock B9): ()AEDiBIORBO1811, BED1810, ΓESΛ, I E S 1811, LOS iHAGEN ÖR 1831
2 1 1740 1750 1760 1770 1780 1790

FLBB3 1 Barn, Floberget (Brobacken), Floda parish, Dalarna PISY FLBB3 2 Sweden Pinus sylvestris 250m 6032N1453E 1730 1798 FLBB3 3 T. Axelson FLBB3 #### 60º32'3.8"N, 14º53'23.7"E
———— FLBB30a, 1730–1798, D3, VK (Se bild 6.9 MB)
———— FLBB33a, 1737–1798, D7, vk (Se bild 6.9 MB)
———— FLBB34a, 1737–1798, D8, vk (Se bild 6.9 MB)
———— FLBB32a, 1742–1798, D6, vk (Se bild 6.9 MB)
———— FLBB31a, 1743–1798, D5, VK (Se bild 6.9 MB)
———— FLBB35a, 1749–1798, D9, vk (Se bild 6.9 MB)

Lada 4


Den fjärde var en ruin efter en mindre rundtimmerlada utan långdrag och med rännknutar, belägen ett gott stycke nedanför de andra, 60.53181, 14.89231. Ladruinen är i dåligt skick, och endast ett mindre antal stockar tillät provtagning: D5, (D7), A5, A6, C4, C5. Fyra av proven, två av tall (A6 & C5) och två av gran (D3 & A5), pekar, om än med ganska svaga korrelationer, på samma år, nämligen 1740. Dateringen är därför sannolik, och ladan troligen byggd 1741.


Inskription i Lada 1. bland annat vad som uttolkas som "Erik Jönsson ÅR 1848" och "Erik Andersson"
Inskriptioner i Lada 3, stock B9, som kan uttydas: "Anna ErsDotter i BIORBO 1811", "Brita ErsDotter 1810",
"ΓESΛ", "I E S 1811" (svårtolkat: Γ för Lars?, Λ för Anders?, I för Isak/Israel/Jan?), "Lars OlsSon i HAGEN ÖR (år!) 1831"
Inskription i Lada 2, närmast dörren. med inskrifter som kan uttolkas: "Brita ErsDotter: Erik Sakris(?)Sons Dotter Brita",
"Brita ErsDotter: Erik AndersSons Dotter Brita", "Anna JonsDotter: JonJonsSons Dotter Anna", "Olof ErsSon SYRHOLN",
"ONilsl? Erik Sakris?" 1867, 1839 "AndersErsSon", "Maria?PersDotter", "Olof PersSon", "Per ErsSon",
"Olof PersSon 1839?"; "Lars LarsSon", "Olof Ers", "P" (Notera att I med tvärpinne alltså uttyds "Jon")
Inskription i Lada 2, längre från dörren, som kan uttydas: "Erik PersSon" och "Anders ErsSon i SYRHOLN 1839".
2 1 1700 1710 1720 1730 1740

FLBB3 1 Barn, Floberget (Brobacken), Floda parish, Dalarna PISY FLBB3 2 Sweden Pinus sylvestris 250m 6032N1453E 1691 1740 FLBB3 3 T. Axelson
———— FLBB43a, 1691–1740, A6, vk, PISY (Se bild 4.5 MB)
———— FLBB45a, 1695–1740, C5, vk, PISY (Se bild 4.5 MB)
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740

FLBB3 1 Barn, Floberget (Brobacken), Floda parish, Dalarna PCAB FLBB3 2 Sweden Picea abies 250m 6032N1453E 1669 1740 FLBB3 3 T. Axelson
———— FLBB42a, 1669–1740, A5, vk (ofulst?) (Se bild 4.5 MB)
———— FLBB40a, 1688–1740, D3, vk (Se bild 4.5 MB)
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/