Stor lada, Hagen söder om Näbbäcksholen, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, januari 2023

Ladan i mars 2011. En del av B-väggen utrasad.
Från andra sidan.
Stjärtgåtspår på de utrasade stockarna på D-väggen.

Några prover från en lada, möjligen en f.d tröskloge söder om Näbbäcksholen, 60.48432, 14.84898 som jag tog vid den skidtur dit 2011-03-19, blev aldrig rapporterade då, och gömde sig sedan p.g.a felmärkning i provsamlingen. Jag har noterat att att insidan varv 15-18 är bilat med sneda dubbelkahsknutar, medan resten är rundtimmer, åtminstone på insidan och att byggnaden mäter 5.70m × 4.10m (inre mått).1 Prov togs i C4 och C5 och i D16 och C162. Fyra användbara prov togs, men kvalitén är ganska dålig. C4, tallstock med ca 100 ringar och vankant i provet, kan säkert dateras med yttersta ring 1850. C5 är en tynande granstock med ca 140 ringar där de yttersta ca 15 ringarna inte kan mätas. Den kan dateras till omkring 1850. Antagligen är dessa båda samtida. Denna byggnadsfas kan därmed dateras till ca 1851. Proven i varv 16 är av mycket sämre kvalitet med endast omkring 50 ringar, det ena av gran och det andra av tall. Tallprovet, som har vankant, går att datera med yttersta ring till 1770. Granprovet kan vara samtida, men dateringen är mycket osäker (provet är av usel kvalité). Troligen härrör varven 15-18 från en äldre lada eller trösklada från ca 1771. Kanske har den ursprungliga byggnaden delats i ett arvsskifte ca 1850, och kompletterats? När den hamnade på sin nuvarande plats är en annan fråga.

Ett återbesök kunde vara på sin plats, bl.a för att reda ut om det kan ha varit en trösklada.

Noter

1. Detta är mindre än de trösklogar jag känner till, som är minst 5-6 m × 6-7 m
2. C16 och D16 kan vara förväxlade med varandra

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 
FLHgC1a.pos dated to 1850 with corr >= 0,48 and with overlap >= 101 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,57  6,89  101   5  based on 5 members
FlodaSn0  0,59  7,30  101   5 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
swed336  0,56  6,72  101   6 Safsnas, Dalarna
SodraDal  0,52  6,07  101   3 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
Kungsber  0,48  5,47  101   5 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
se007   0,48  5,43  101   4 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
FLHgC2a.pos dated to 1835 with corr >= 0,41 and with overlap >= 92 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,61  8,50  127  11  based on 3 members
swed312  0,65  9,61  127  15 Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB/000  2 Swed
GRHE-pca  0,48  5,26  92   4 GRHEpc 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg        PCAB/GRHE
norw017  0,41  4,96  127  14 Tryil


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 
FLHgC4a.pos dated to 1770 with corr >= 0,52 and with overlap >= 56 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,61  5,70  56  13  based on 6 members
se007   0,61  5,68  56  12 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
SodraDal  0,59  5,38  56  16 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
FlodaSn0  0,59  5,33  56  14 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
Grangard  0,55  4,89  56  16 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
Slsfl_PI  0,53  4,64  56   5 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines, T. Axelson, PISY        
swed305  0,52  4,52  56   7 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
FLHgC5a.pos dated to 1770 with corr >= 0,40 and with overlap >= 63 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,45  3,93  63  12  based on 2 members
swed312  0,41  3,47  63   5 Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB/000  2 Swed
GRHE-pca  0,40  3,45  63  10 GRHEpc 1 Svalbod fr Nittten, nu Grangärde hbg        PCAB/GRHE

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

FLHgC 1 Trösklada, s Näbbäcksh, Hagen Floda sn W PISY FLHgC 2 Sweden Pinus sylvestris 1714 1850 FLHgC 3 T.Axelson
———— FLHgC4a, 1714–1770, D16?, Vk, PISY (Se bild 3.3 MB)
———— FLHgC1a, 1749–1850, C4, VK, PISY (Se bild 3.3 MB)
2 1 0.2 0.1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

FLHgC 1 Trösklada, s Näbbeksh, Hagen Floda sn W PCAB FLHgC 2 Sweden Picea abies 1707 1835 FLHgC 3 T.Axelson
———— FLHgC5a, 1707–1770, C16?, vk? (mycket sprickigt), PCAB (Se bild 3.3 MB)
———— FLHgC2a, 1708–1835, C5, +>15, PCAB (Se bild 3.3 MB)