1600-tals Härbre i Gagnefsbyn, Gagnef sn, flyttat från Åsen, Älvdalen sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, sept 2009

Den 5 september besöktes ett härbre, 60.58240, 15.07159, i Gagnefsbyn/Nordåker i Gagnefs socken för provtagning med tillväxtborr för dendrokronologisk datering. Härbret, som är av skavt rundtimmer med rännknutar och sexkantiga skallar, har ingång från långsidan. Det är flyttat från Åsen i Älvdalens socken (sel 7 16:1), 61.27639, 13.80111. Prov togs ur 12 olika virken, nämligen A3b, A4b, A5b, A6b, B6, B7, A9, två innertakstockar (tredje och fjärde uppifrån mot dörrsidan), En golvtilja (klova), dörren och en stock från den gamla, nu utbytta, underredeskonstruktionen. Endast i några fall finns vankanten bevarad, men då den finns kan fällningstiden för virket fastställas till vinterhalvåret 1617-18. Det undersökta virket i såväl golv, väggar och tak är därför med stor sannolikhet samtida. Härbret byggdes således tidigast 1618 eller få år därefter. Årsringsserierna ger mestadels förhållandevis svaga korrelationer mot tillgängliga referenser, men då flera av proven har mer än 200 ringar, har dateringen ändå kunnat genomföras med full säkerhet.

Prov ur två virken hör inte ihop med dem från 1617. Det ena är dörren, det andra är en stock ur det gamla underredet. Stocken från det gamla underredet är fälld inte allt för länge efter 1722, men exakt år kan inte fastställas eftersom ytan är uppluckrad. Provet som togs ur dörren har trots att det innehåller 156 tydliga ringar inte gått att säkert datera. Dörren kan därför vara både yngre och äldre än härbret, men knappast samtida.

Nedanstående tabell visar korrelationsvärden för hela samlingen bestående av prov från de tolv stockarna mot mest relevanta tillgängliga referenser. Värdena är mycket övertygande.

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references and GAMRh (mean)
dated to 2005 with corr >= 0,42 and with overlap >= 271
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,57 13,60  381  based on 7 members
se007   0,52 11,77  381 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Grangard  0,50 10,48  324 Grangärde, Dalarna                   PISY
FlodaSn0  0,47  9,53  317 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
swed305  0,47  8,74  271 Björbo, Dalarna                     PISY
JAEMTUA_  0,47 10,34  381 JAEMTUA1 Jämtland, historisch;             PISY
Bingsjo_  0,46  9,34  322 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
GagnefSo  0,42  8,68  360 Gagnef-Djura                      PISY
Följande tabell visar korrelationsvärden för varje prov mot en kombinerad referens bestående av alla de referenser som är upptagna i föregående tabell. Provbeteckningar som slutar på b eller m är dubbletter till motsvarande som slutar på a. I kommentarerna framgår från vilken stock respektive prov är taget.
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in GAMRh.fil and referens combined of 7 refernses listed above dated to 2006 with corr >= 0,22 and with overlap >= 93
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,57 13,60  381  based on 15 members
GAMRh01a  0,49  8,59  240  1341-1581 A3, +>17 efter 1598 (skadad yta & mycket tät ytved, många ringar kan saknas)
GAMRh02a  0,34  5,84  262  1343-1615 A4 efter 1615, ej vankant
GAMRh03a  0,36  6,04  245  1357-1612 A5 efter 1612
GAMRh04a  0,36  4,67  144  1393-1537 A6, +>67 ringar (efter 1604)
GAMRh05a  0,48  5,21  93  1522-1617 B6, vankant
GAMRh06a  0,34  3,73  106  1510-1616 B7, efter 1616 +0.5 ej VK
GAMRh07a  0,35  5,46  216  1398-1617 A9 - vankant, yttersta delen dock svag korr.
GAMRh08a  0,22  2,86  161  1456-1617 Tak A3.fr nock. VK (daterad genom b-provet)
GAMRh08b  0,42  5,66  149  1456-1605 
GAMRh08m  0,33  4,40  161  1456-1617 
GAMRh09a  0,28  4,58  241  1346-1587 Tak 4 fr nock A-sida. +>25 extremtäta yttersta (yttersta 110 mätta mycket dålig corr)efter 1612
GAMRh09b  0,40  5,42  157  1346-1503 
GAMRh10a  0,49  7,52  184  1415-1610 Tilja #4 fr D (klova). Ej vankant (1486-1496 fragment förlorat vid provtagning)
GAMRh11a         156       Dörr (ej VK +>0) (ingen datering)
GAMRh12a  0,51  9,59  269  1453-1722 Gamla, nu utbytta, underredesstocken Bak1

Runskriften efter foto av Mats Rothman. Tokningen gjord med hjälp av tabellen i Fornvännen 1906, s.90 fornvannen.se/pdf/1900talet/1906_063.pdf

Märken och runor

Flera uppsättningar flyttmärken finns. Ovanför dörren finns ett relativt otydligt årtal, 1635, samt en tunn runinskrift, som gjorts med en knivsudd. Den kan utläsas "alung : sten". Innebörden av dessa ord är fortfarande oklar, men att döma av runornas form är den från 1600-talet.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470
2 1 0.2 0.1 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610———— GAMRh04a, 1392–1537, A6, +>67 ringar (Se bild 5.2 MB)
———— GAMRh01a, 1340–1581, A3, +>17 (skadad yta, mycket tätt, många kan saknas) (Se bild 5.2 MB)
———— GAMRh09a, 1345–1587, Tak 4 fr nock A-sida. +>25 extremtäta yttersta (yttersta 110 mätta mycket dålig corr) (Se bild 7 MB)
———— GAMRh10a, 1414–1610, Tilja #4 fr D (klova). EjVK (1486-1496 fragment lost at sampling) (Se bild 7 MB)
———— GAMRh03a, 1356–1612, A5 (Se bild 5.2 MB)
———— GAMRh02a, 1342–1615, A4 (Se bild 5.2 MB)
———— GAMRh06a, 1509–1616, B7, +0.5 ej VK (Se bild 5.2 MB)
———— GAMRh07a, 1397–1617, A9 - VK, yttersta delen dock svag korr. (Se bild 7 MB)
———— GAMRh08m, 1455–1617, Tak A3.fr nock. VK
———— GAMRh05a, 1521–1617, B6, VK (Se bild 5.2 MB)
2 1 0.2 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590
2 1 0.2 0.1 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730———— GAMRh12a, 1452–1722, Gamla, nu utbytta, underredesstocken Bak1 (Se bild 7 MB)
2 1 0.2 9850 9860 9870 9880 9890 9900 9910 9920 9930 9940 9950 9960 9970 9980 9990———— GAMRh11a, 9841–9998, Dörr (ej VK +>0) (Se bild 7 MB)