Den medeltida dörren från Grytänge
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2011 (uppdat. jan 2022)


Den 21 juni 2011 fotograferade jag den för dendrokronologisk datering redan preparerade ytan av den medeltida dörren från Grytänge 60.225, 14.97778, som finns på Grangärde hembygdsgård i Sunnansjö. Den har tidigare daterats av T. Bartholin (2001-02-15), som anger yttersta ring för 1414 respektive 1395. Jag kommer till samma resultat (även om jag väljer att inte försöka mäta yttersta ringen, och serierna därmed slutar 1413 respektive 1394). Bästa korrelation (T=5.6 för a-provet, 6.1 för medelkurvan, Prop2Yrs) fås mot den medeltida dalareferensen "Dal1350" av T. Axelson och B. Israels, men rimliga korrelationer fås också mot en stor Savonlinna (medelkurva på allt på ITRDB) och mot SE007 (Dalarna). Bartholins bedömning att dörren bör vara tillverkad omkring 1420, finner jag rimligt (Uppdatering 2022-01: eller kanske inte så säkert ändå. Det skulle kunna vara kärnvedkanten, se nedan!). Det stöds också av den mätning av 40 ringar jag gjorde på en bild av den nötta kanten på dörren ungefär på mitten, på den sidan som ger yttersta ring 1413, där mest trä ser ut att vara bevarat. Denna korta serie ser ut att täcka samma period som yttersta delen av huvudprovet. Möjligen finns ytterligare några få otydliga ringar (<5), men det är osäkert. Detta gör att dörrens form torde ha bestämts av virkets ytterkant, vilket gör att man torde våga antagandet att vankanten ligger mycket nära den befintliga träytan.

1969 beskrev Olle Homman dörren och gjorde då bedömningen att den var från perioden 1450-1500 i enligt med paralleller i bl.a Ornässtugan, Rankhyttan och Flintgard på Sollerön. (Numer är Ornäsloftet dendrodaterat till 1503 och Rankhyttan 1492). Det ovanliga och tidstypiska är konstruktionen att sammanfoga med genomgående käppar i hål som borrats igenom båda dörrplankornas hela bredd, innan de sedan tunnats ut till önskad tjocklek. I detta fall blev uttunningen av virket lite för kraftig, så att käpparna delvis blottades. Att den visar sig vara från omkring 1420 och därmed före det angivna intervallet, är intressant, eftersom det helt saknas daterade byggnader från Dalarna från tiden 1367 till 1447.

Splintved? (Uppdatering jan 2022)

När jag nu 10 år senare igen tittar på bilderna, funderar jag på om frågan om splintvedsförekomst verkligen blev tillräckligt beaktad när det begav sig. Det är förvisso ibland svårt att säkert avgöra splintvedsgräns, men avsaknad kan också bero på att den faktiskt är avlägsnad. I detta fall har vi dessutom en datering som dels ligger mitt i den i övrigt bebyggelselösa post digerdödsperioden, dels en stilistisk datering till sent 1400-tal. Då måste man fråga sig hur säker dendrodateringen till 1420-tal egentligen är. Dateringen av de befintliga ringarna lämnar förvisso inga tvivel, utan frågan gäller hur mycket ytved som kan ha tagits bort. Möjligen finns det ett insektsangrepp i de yttersta ca 3 ringarna, som kanske också är lite ljusare.1 Då virket är generellt missfärgat, kan man misstänka att det någon tid stått fuktigt, och då är det svårt att förstå hur splintved skulle kunna undgå angrepp. Insektsangrepp förväntas i splintved, men mer sällan i kärnveden. En möjlighet är alltså att vi endast har ca 3 splintvedsringar bevarade. Kanske är detta t.o.m det mest sannolika? Ser man i stället på veden innifrån och ut, så ser veden innanför ca ring 43 ut att med stor sannolikhet vara kärnved, men utanför kan kanske splintved inte uteslutas. Det finns några märken som mest troligt är artefakter uppkomna vid renskärningen av ytan, men som möljigen skulle kunna vara insektsgångar. Med hjälp av "Gjerdrums formel" får vi med tre splintringar ett sannolikt fällningsintervall (90%) 1465 – 1530 (95%: 1460 – 1538). Om det däremot skulle finnas så många som 43 splintringar bevarade hamnar vi istället i intervallet 1421-1481 (90%).2 Om det alltså skulle finns 43 splintringar bevarade, och trädet dessutom hade ovanligt få splintvedsringar är fortfarande 1420-tal möjligt, men knappast sannolikt. En förnyad undersökning för att försöka fastställa splintvedsgränsen (och avgöra om märkenna är efter insekter eller verktyg) vore önskvärd. Tills det är gjort får denna uppdatering/invändning betraktas som mycket preliminär.

1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 GRHA1 (om 3 splint) GRHA1 (om 43 splint)
Om endast tre splintringar är bevarade är fällningstidpunkten troligast decennierna omkring 1491, men skulle så många som 43 splintringar finnas fälldes trädet istället decennierna runt 1445.
Dörren, framsidan med medeltida beslag
Dörren, baksidan med de blottade käpphålen

Noter

1. Bild med mätserie
2. Gjerdrum, Peder: Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule, Dendrochronologia 31 (2013) 228–231 (via researchgate.net).


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410

GRHA 1 Door from Grytänge, Grangärde Hembygdsgård, Dalarna PISY GRHA 2 Sweden Pinus sylvestris 200 6013N1459E 1207 1413 GRHA 3 T. Axelson GRHA #### Note: callibration failed, but same for GRHA1am and GRHA2a. GRHA1a3 may differ.
———— GRHA2a, 1264–1394, (Se bild 3.7 MB)
———— GrHA1am, 1207–1413, [GrHA1a][GRHA1a2]
———— GRHA1a3, 1374–1413, Measurements from photo of natural surface. (Se bild 2 MB)