Ria från Järnsta, Västansjö, Grangärde socken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2011


Den 21 juni 2011 tog jag med tillväxtborr fyra prov för dendrokronologisk datering i Rian från Järnsta (60.25, 14.95) nu på Grangärde hembygdsgård, 60.21933, 14.96769. Proven togs ur stockarna D13, D15, D17 och D20 på övervåningens västra sida. Proven ur stockarna D15 och D17 har yttersta ring från 1823, medan provet ur stocken D13 har yttersta ring från 1824. På båda proven från 1823 syns en blånad i virket, som kan tolkas som en lagringsskada, medan ingen blånad syns i provet med yttersta ring från 1824. Provet ur D20 är tyvärr skadat, så att den eller de yttersta årsringarna efter 1822 saknas. Även i detta prov är veden blånad. Alla de undersökta stockarna är av tall. Rian byggdes således tidigast vintern 1824/25, men åtminstone en del av virket hade då legat lagrat sedan vintern före. Inga prov kunde tas i nedervåningens stockar, eftersom väggarna där är inklädda. Det går inte att utesluta att de undersökta stockarna skulle kunna härröra från en senare höjning av rian.
Rian från Järnsta, byggd efter 1824Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

GRHB 1 Ria fr Järnsta, Västansjö, nu Grangärde HembygdsgårdPISY GRHB 2 Sweden Pinus sylvestris 180m 6014N1457E 1736 1824 GRHB 3 T. Axelson GRHB #### Nuvarande possition 60º13'9.5"N, 14º58'3.7"E
———— GRHB4a, 1739–1822, D20, ej vk +>0 (Se bild 2.8 MB)
———— GRHB3a, 1736–1823, D17. Vk (Se bild 2.8 MB)
———— GRHB1a, 1737–1823, D15, Vk (Se bild 2.8 MB)
———— GRHB2a, 1762–1824, D13. Vk. Borrprovet taget mycket snett. (Se bild 2.8 MB)